GRK Infra AB bygger bron över Ume älv

Kontraktet för att bygga Umeå ringvägs entreprenaddel E10, bron över Ume älv, undertecknades fredagen den 1 mars 2019. Kontraktsvärdet är ungefär 44 miljoner euro. Byggandet inleds under år 2019 och blir klart i slutet av 2021. Entreprenaddelen omfattar byggandet av en 530 meter lång vägtrafikbro över Ume älv, samt en gång- och cykelväg över Baggbölevägen.

Den entreprenad som GRK fått är en del av det större ringvägsprojektet i Umeå, som görs för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och stadsluftens kvalitet i området.

Mera information:

GRK Infra AB verkställande direktör Risto Takkinen, tel. +46 70 525 2672, risto.takkinen@grkinfra.se

GRK är en finsk koncern inom byggområdet, verksam i Finland, Sverige och Estland. Genomförande av krävande infraprojekt, ledning av stora projekt samt bred expertis inom spårbyggnad ingår i vårt kärnkunnande. Mer än 450 professionella medarbetare arbetar inom koncernen, och omsättningen under år 2017 var över 200 miljoner euro.