GRK i Sverige säkrar företagets största entreprenad någonsin med ett värde på över 2 miljarder kronor

Det svenska dotterbolaget till infrastrukturbyggkoncernen GRK har säkrat ett jätteprojekt i Sverige. H2 Green Steel har valt GRK Infra AB att genomföra markförstärknings- och markarbeten för den nya stålfabriken. Avtalets värde är över 2 miljarder svenska kronor vilket motsvarar nästan 200 miljoner euro. Projektet beräknas pågå till början av år 2025.

H2 Green Steel bygger anläggningar för vätgasproduktion, för framställning av järnsvamp och tillverkning av grönt stål i Boden i norra Sverige. GRK har valts att genomföra markförstärknings- och markarbeten för det stora området där anläggningarna ska stå. 

GRK och H2 Green Steel undertecknade i maj 2022 ett avtal i projektet och förberedande arbeten påbörjades i juli 2022 direkt efter att projektet fick en positivbyggnadsdom. Nu har parterna undertecknat det slutliga kontraktet.   

GRK strävar efter en betydande och lönsam tillväxt vilket den nya beställningen bidrar till. I slutet av år 2022 uppgick GRK-koncernens orderstock till sammanlagt cirka 380 miljoner euro. Entreprenaden för stålverket läggs nu till i GRK:s orderstock.  
 
Sett till värdet är detta den största entreprenaden i GRK:s historia.Vi är en av de ledande aktörerna i infrastrukturbranschen i Finland men Sveriges och Estlands verksamheter har stor betydelse för GRK:s fortsatta tillväxt under de närmaste åren. Vi strävar efter snabb tillväxt i Sverige vilket detta avtal bidrar till ”, säger GRK-koncernens verkställande direktör Juha Toimela

Avtalet har stor betydelse för hela GRK-koncernen och på tillväxten hos GRK:s dotterbolag GRK Infra AB. År 2021 var GRK-koncernens omsättning cirka 430 miljoner euro och GRK Infra AB:s omsättning var 50,3 miljoner euro. 

”I norra Sverige pågår investeringar i miljardklass för att inleda en fossilfri stålproduktion. H2 Green Steel bygger en omfattande anläggning för tillverkning av grönt stål i Boden. Vi är mycket tacksamma för förtroendet och nöjda över att vi blev valda att vara med och förverkliga en viktig del av projektet”, säger GRK Infra AB:s verkställande direktör Mika Mäenpää

”GRK Infra AB:s tjänster omfattar alla delområden inom infrastrukturbyggnation. Vi har enlång erfarenhet av krävande projekt inom anläggnings och- infrastrukturbranschen. Vår konkurrenskraft, vår höga flexibilitetsamt breda kompetens övertygade kunden att välja GRK till entreprenör. Entreprenaden är omfattande och under projektet utför vi bl.a. hundratals kilometer med pålningsarbeten och schaktar miljontals kubikmeter jordmassor”, berättar Mika Mäenpää. 

Projektet har en stor påverkan på sysselsättningen i hela Norrbotten. Flera tusen personer kommer arbeta samtidigt på fabriksområdet under projektets gång. GRK Infra AB rekryterar kontinuerligt personal för projektet och lockar bland annat finländska och estniska experter till koncernen. 
 
”På byggplatsen arbetar specialister från GRK i skift så att vi håller oss till den strama tidtabellen. Dessutom sysselsätter vi ett betydande antal underleverantörer”, berättar Mäenpää.  

 
Mer information om företaget: 

Om H2 Green Steel 

H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 med ambitionen att påskynda industrins klimatomställning med hjälp av grön vätgas. Stål, som orsakar stora koldioxidutsläpp, är H2 Green Steels första branschvertikal. H2 Green Steels grundare och största aktieägare är investmentbolaget Vargas, som också är medgrundare och en av de större aktieägarna i batteriföretaget Northvolt. H2 Green Steel har sitt huvudkontor i Stockholm och har sin första anläggning under utveckling i Boden. 

www.h2greensteel.com 

Entreprenaden är omfattande och under projektet utför vi bl.a. hundratals kilometer med pålningsarbeten och schaktar miljontals kubikmeter jordmassor.