GRK bygger en ny bro över Torne älv – värde cirka 12 miljoner euro

GRK Sverige AB, GRK:s svenska anläggningsbolag, har tilldelats ett nytt broprojekt av Trafikverket. Trafikverket har valt GRK som huvudentreprenör för byggande av en ny bro över Torne älv i Pajala kommun. Entreprenaden är värd cirka 138 miljoner kronor, eller cirka 12 miljoner euro.

I Pajala kommun vid Autio finns en befintlig betongbro över Torne älv, som tidigare renoveras på grund av sitt dåliga skick.  Trafikverket har tilldelat GRK entreprenaden för att bygga en ny bro i befintlig linje.  GRK ska först bygga en tillfällig bro och en förbifart på platsen. Den befintliga bron kommer sedan att rivas och ersättas av en ny samverkanbro. Byggnadsarbetena påbörjas sommaren 2024 och skall vara klart i augusti 2027.

 “GRK har gedigen kompetens och erfarenhet inom konstruktion, byggande samt reparation av olika typer av broar. Våra objekt varierar i storlek från mindre enkla broar för privata vägar till mycket stora och krävande broprojekt. Bron som skall byggas över Torneå älv är en samverkanbro där den ca 160 långa stålbalken kommer att lanseras på plats. I projektet ingår även byggande av belysning samt uppförande av bullerplank. Vi ser fram emot att genomföra detta intressanta projekt i tillsammans med Trafikverket, säger Mika Mäenpää, VD för GRK Sverige AB.

GRK söker tillväxt, särskilt i Sverige

GRK har under de senaste åren vuxit i Sverige i linje med de strategiska målsättningarna. År 2023 kom cirka 31 % av GRK:s omsättning från Sverige, där omsättningen ökade markant till cirka 166 miljoner euro.

Även om väginvesteringarna minskar i Finland, ökar de i Sverige. I Sverige syns också betydande satsningar på den gröna omställningen i form av olika projekt. Detta återspeglas också i GRK:s orderbok, eftersom GRK för närvarande arbetar med ett stort industriprojekt i Sverige.

GRK utför för närvarande mark- och grundförstärkningsarbetena vid stålfabriksprojektet H2 Green Steel i norra Sverige. H2 Green Steel bygger en ny stål- och vätgasanläggning för produktion av grönt stål i Boden. Kontraktet, som är värt över 2 miljarder kronor, undertecknades i början av år 2023, och GRK har därefter ingått ytterligare avtal med kunden.