GRK kommer att utföra grundläggning och markarbeten för en ny luftseparationsanläggning i Boden

GRK Sverige AB har ingått ett avtal med Linde Engineering omfattande markarbeten för en ny luftseparationsanläggning i Boden. Arbetena kommer att påbörjas under februari månad och färdigställas hösten 2025.

Linde Engineering bygger en luftseparationsanläggning i Boden i Norrbottens län. GRK har valts ut för att utföra alla anläggningsarbeten på det cirka 14 hektar stora anläggningsområdet. Entreprenaden omfattar också betongpålning och betongfundament för anläggningen. Utöver detta kommer GRK Sverige även att bygga en administrationsbyggnad i anslutning till fabriken.

”Vi är mycket tacksamma för förtroendet vi fått. GRK har en lång och bred kompetens för att utföra motsvarande arbeten och vi ser fram emot att göra detta tillsammans med Linde Engineering”, säger Mika Mäenpää, VD för GRK Sverige AB.

GRK erbjuder ett brett utbud av tjänster för industrins behov

GRK utför industribyggen både i Sverige och i Finland. GRK genomför nuvarande ett omfattande projekt i Boden för H2 Green Steel där vi utför mark- och markförstärkningsarbeten för deras nya stål- och vätgasfabriksområde. Området sträcker sig över ca 270 hektar.

I Finland har vi deltagit i många fabriksprojekt och gjort markarbeten för kommersiella lokaler. Mark-, markförstärknings- och betongarbeten samt kommunaltekniska rörledningar, asfaltering och grönbyggande ingår i nästan alla projekt vi utför inom industribyggen såväl som inom byggandet av anläggning, broar och järnväg.