Graniittirakennus Kallio Oy fortsätter att växa – förvärvar Eltel:s finska spårverksamhet

Graniittirakennus Kallio Oy (GRK) har idag undertecknat ett köpekontrakt för att förvärva det svenska börsnoterade bolaget Eltel:s finska spårverksamhet. Verksamheten omfattar spårbyggande för järnväg, tunnelbana och spårvagn, installation av el- och säkerhetsutrustning, samt underhåll och konstruktion. De viktigaste referensobjekten för spårverksamheten är el- och säkerhetsarbeten för dubbelspåret Karleby–Ylivieska, strömskenor och säkerhetsutrustning för Västmetron, elentreprenad för Ringbanan samt underhåll av elbanorna inom södra och västra Finlands användarcentralsdistrikt.

I köpet ingår anställning av befintliga medarbetare, ungefär 120 tjänstemän och arbetare samt en betydande park av utrustning för elarbeten på järnvägar. Den övertagna verksamheten har kontor i Helsingfors, S:t Michel, Birkala, Seinäjoki och Kempele. Spårverksamhetens omsättning var under år 2016 ungefär 28 miljoner euro. Köpesumman är ungefär 8 miljoner euro.

Hela affärsverksamheten läggs i ett eget bolag. Köpet genomfördes i slutet av januari 2018.

“Vi har systematiskt strävat efter att utveckla GRK till en internationell och diversifierad infrastrukturbyggare. Vi utför ingenjörsentreprenader i Estland och Sverige, samt asfaltering och spårbyggnad i Finland. Den förvärvade affärsverksamheten förstärker ytterligare vår kompetens inom spårbyggnad och gör det möjligt att utveckla vår affärsverksamhet även inom andra el- och telematikområden inom infrastrukturbyggande”, konstaterar GRK:s verkställande direktör Petri Kotkansalo.

“Den verksamhet vi nu tar över har gjort ett bra arbete under många år. Det finns en mycket yrkeskunnig och motiverad personal, samt nöjda kunder och underentreprenörer. Vi ser ingen anledning att förändra verksamhetens dagliga arbete”, fortsätter Kotkansalo.

“Vi har vuxit organiskt från en omsättning på under 10 miljoner euro år 2010, till den nuvarande omsättningen på över 200 miljoner euro. Vi tänker fortsätta växa även i framtiden. Den organiska tillväxten har sina begränsningar, och därför undersöker vi även andra möjligheter till företagsköp”, säger GRK:s styrelseordförande Keijo Haavikko.

“GRK är ett företag som ägs av resultatskapare. Vi tror på entreprenörskapets kraft, därför erbjuder vi även resultatskaparna i de övertagna verksamheterna en möjlighet till delägarskap i det nya företaget”, fortsätter Haavikko.

Mer information:

Thomas Rebermark

Eltel:s IR, Marketing and Communications Director

thomas.rebermark@eltelnetworks.se, +46 72 230 6945