Första leveranser av jättebalkar nådde Umeå

Stålbalkarna som skall användas på GRK Infra AB:s broprojekt över Umeå älv gjorde sin resa från Finland till Sverige senaste veckan. Bron över Umeå älv som skall vara klar i slutet av 2021 blir hela 534 meter lång.

De första brobalkarna som levererats kördes först ut till hamnen i Uleåborg från leverantören Nordec Oy:s fabrik (tidigare Normek Oy). Stålbalkarna lastades på pråm och bogserades sedan till hamnen i Umeå. Efter 36-timmar så nådde balkarna hamnen torsdag 28 maj. Balkarna transporterades därefter till byggplatsen nattetid för att minimera störningar på trafiken.

Det är totalt 25 stålbalkar som kommer att levereras till projektet. Stålbalkarna levereras som en helhet och i olika storlekar. De tyngsta stålbalkarna väger upp till 120 ton. De stålbalkar som kommer på brostöden är kortare men tyngre än de övriga stålbalkarna. I det parti som anlänt till Umeå hamn på fredag fanns balkarna nummer 25-12. I nästa leverans som sker vecka 38 kommer resten av de 25 balkarna att anlända.

På byggplatsen så placeras balkarna på en lanseringsplan där de svetsas samman. Vajrar fästs vid balkarna, från vilka de dras över älven med hjälp av hydrauliska domkrafter. Lanseringen kommer att ske i fem separata faser. Den första balken har en lanseringsnos som gör att balken lättare kan fås över till mellanstöden. På lanseringsplan så kan 170 meter balk svetsas ihop åt gången. Själva lanseringen av balkarna går till så att den första sektionen skjuts på det första stödet, varefter följande balkar svetsas samman på lanseringsplan och sedan skjuts stålbalken igen ut till nästa stöd.

Det som är nytt för GRK i denna lansering är King Pin-lösningen som används som hjälpmedel. King Pin-lösningen består av ett nästan 40 meter högt torn med spänningsvajrar som går över tornet, med hjälp av denna lösning så hålls balkens främre ände på rätt nivå i lanseringsskedet.