Förändringar i GRK:s koncernstruktur

GRK-koncernen har förändrat sin koncernstruktur i Sverige och fram över kommer vi att betjäna våra kunder under namnet GRK Sverige AB. Dessa ändringar har nu trätt i kraft. Syftet med förändringen är att förenkla vår koncernstruktur och ändringen har ingen påverkan på våra tjänster eller verksamhet. Projekten fortsätter enligt planerna – precis som hittills och alla våra duktiga medarbetare är anställda på GRK Sverige AB framöver. GRK har verkat i Sverige under två olika företag, som har varit GRK Infra AB och GRK Rail AB. Fram över är vi verksamma under namnet GRK Sverige AB där vi kommer att kombinera tjänster och kompetens.

Sveriges operativa verksamhet har blivit koncentrerades till ett landsbolag, GRK Sverige AB, vars tjänster omfattar väg-, bro, järnväg- och miljöverksamhet. I praktiken innebär förändringen att våra kunder i Sverige har fått allt GRK:s kunnande och tjänster verksamt under ett tak.