Följande lanseringsetapp närmar sig på broprojektet i Umeå

Lanseringens planeringsarbete, som pågått i över ett år, har under sommaren avancerat till själva genomförandefasen. Det är fråga om ett väldigt omfattande moment, där arbetsbeskrivningen för lanseringsskedet av brobalken är sammanställd i ett över 500 sidor långt kompendium. Denna arbetsbeskrivning är upprättad både på svenska och finska. Sommarvädret i Umeå har lyckligtvis varit behagligt, vilket är tur, eftersom stormvindar nämligen är en av lanseringsskedets största riskfaktorer. I skrivande stund ligger brobalken stormsäkrad sedan den lanserats från landfäste 1 till mellanstöd 2. Brobalkens stormsträvningskonstruktioner, vars uppgift är att överföra stora krafter som inverkar på brobalken, är i denna entreprenad framställda genom innovation och är unika.

För närvarande utför Umeåprojektets arbetsmanskap förberedelser inför den andra lanseringsetappen. Normeks arbetsteam svetsar balksegmenten för följande etapp samtidigt som GRKs team monterar formställningar med tillhörande gjutform. Stundvis kan det uppstå trängsel på vissa ställen, speciellt där flera olika arbeten ska utföras parallellt med varandra. Dock har man lyckats utföra dessa arbeten jämsides utan några problem och enligt tidtabell. I sin helhet är den lanseringsbara brodelen som skjuts över Ume älv 465 meter lång. Den är sammanfogad av 25 balksegment som bit för bit svetsas ihop på byggarbetsplatsen.

Förutom det intensiva planerings- och förberedande arbetet övervakas väderprognoserna för vecka 38 feberaktigt i Umeå. Då är det nämligen dags för följande lanseringsetapp, vilken är speciellt känslig för vindbyar. Den andra lanseringsfasen omfattar ett skjut på totalt 129 meter över Ume älv som rinner rakt nedanför. Efter genomförd lanseringsetapp har mer än hälften av bron lanserats på mellanstöd. Mellanstöd 3, till vilken brobalken nu kommer att lanseras, är byggd på kanten av en ö som ligger mitt i flodens huvudström. Med undantag för landfäste 5, är samtliga underkonstruktioner redan färdigställda. Under sommaren har även ett helt nytt däckställningssystem utarbetats, testats och certifierats.

Bortsett från den stora huvudbron omfattar GRKs Umeåprojekt ytterligare två mindre broar, varav byggnadsarbetet för bro nummer 643 också har påbörjats under sommaren. Där har pålningsarbetet redan utförts och som bäst pågår arbetet för grundkonstruktionen. Gjutningsarbetet för bro 643 kommer att färdigställas innan vintern. Den tredje och minsta bron byggs i sin helhet under nästa år.