Miljöverksamhet

Vad gör vi?

GRK erbjuder tjänster inom cirkulär ekonomi till olika industrier och avfallsproducenter. GRK genomför regionala byggprojekt med återvunnet material och ansvarar vid behov om kompletterande planering och tillståndsgivning. Vi har också kompletterat våra tjänster med bioprodukter under 2022.  

GRK tar emot, behandlar och använder avfall och industriella biprodukter både på sina egna projekt och kunder. GRK tar emot till exempel användbara, avfallsklassade och bearbetningsbara industrimineraler, flyg- och bottenaska samt bottensand. Dessutom miljöverksamhet inkluderar bioproduktverksamhet, såsom produktion och försäljning av biokol. 

GRK:s styrkor

Varför välja oss?

 • GRK erbjuder hållbara och innovativa helhetslösningar
 • GRK har överlägsen kompetens och vår företagskultur betonar ansvar

Vilka tjänster erbjuder vi?

 • Produktion och försäljning av biokol 
 • Askåtervinning; utvinning av metaller från bottenaskor 
 • Mottagning av avfall

Kunder och beställare 

 • Staten 
 • Kommuner och städer 
 • Industri 
 • Större privata bolag 

Biokol innehåller inga skadliga ämnen och dess kolbindningsförmåga är unik.

Fakta om biokol  

GRK startade produktion av biokol 2022. Vårt produktionsmål fram till 2025 är cirka 20 000 ton biokol per år. Dussintals olika användningsområden för biokol har verifierats och nya utvecklas hela tiden. 

 • Fungerar som en kolsänka och minskar klimatpåverkan 
 • Förbättrar jordens vattenhållningsförmåga 
 • Binder fukt och tungmetaller 
 • Förbättrar jordens fysiska egenskaper: ökar porositeten och luftigheten 
 • Biokol innehåller inga skadliga ämnen och dess kolbindningsförmåga är unik. 
 • Inom byggbranschen, inom infrastrukturprojektens grönområden och i olika miljöprojekt 
 • För behandling av dagvatten eller rening av avrinning 
 • För markförbättring i grönområden – näringsämnen kan också tillsättas 
 • För rengöring av jord eller vatten från näringsämnen och tungmetaller 

Ta kontakt

Kontakta GRK Sverige AB

 • Ange din e-postadress här om du vill att vi ska kontakta dig.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Anneliina Kupiainen Affärsområdeschef, miljöverksamhet
+46 72 584 37 40