Vi genomför allt från enkla broar till de mest komplexa och krävande broar

Vad gör vi?

GRK har en lång erfarenhet att bygga broar i Sverige, Finland samt i Estland. Vi genomför allt från enkla broar till de mest komplexa och krävande broar. Med vår höga kompetens så säkerställer vi korta ledtider, hög kvalitet och konkurrenskraftiga lösningar.

Vi bygger och underhåller alla olika typer av broar. Storleken varierar allt från mindre privata vägbroar till de största och mest komplexa broar som byggs på vårt marknadsområde. Brotyper som vi utför är bland plattramsbroar, samverkanbroar, träbroar och stålbroar, men ävan andra typer helt enligt våra kunders önskemål. Vi är vana att genomföra brobyggena i krävande miljöer såsom högt trafikerade motorvägar och järnvägar, täta stadsmiljöer samt broar över vattendrag. 

Våra styrkor:
 • Långvarig erfarenhet av olika projekt på vår geografiska marknad
 • Kompetent och motiverad personal
 • Hög kompetens inom infrastrukturbyggande.
 • Gedigen kunskap om alla olika typer av broar och byggmaterial i olika miljöer
 • Konkurrenskraftiga tjänster med hög kvalité
 • En leverantör att lita på, vi håller vad vi lovar
 • Kompletta leveranser i form av totalentreprenader
 • En leverantör och personal som tar ansvar

Vilka tjänster erbjuder vi?

Våra entreprenader genomförs som utförandeentreprenader, totalentreprenader eller i samverkan med våra kunder. Med hjälp av våra långsiktiga samarbetspartners kan vi erbjuda både projekterings och underhållstjänster.  När man kontrakterar GRK kan man alltid förvänta sig den bästa kundservicen och hög flexibilitet på våra tjänster och resurser.  

Kunder och beställare 

– Staten

– Kommuner

– Industri

– Större privata bolag

Vilka jobbar hos oss?  
 • Platschefer
 • Arbetsledare
 • Projektingenjörer
 • Mätare
 • Maskinförare
 • KMA samordnare
 • Yrkesarbetare.