GRK anlägger vägprojekt i Sverige, Finland och Estland

Vad gör vi på GRK?

GRK anlägger vägprojekt i Sverige, Finland och Estland. I Sverige är vi främst verksamma i Norr- och Västerbotten. Vi växer kontinuerligt och är även verksamma i Västernorrland. Storleken på projekten varierar stort och är i spannet omkring 20-500 Mk.

GRK utför projekt inom både underhåll av befintliga vägar såväl som nyproduktion. Projekten kan variera i geografiskt läge, längd och komplexitet. Vi är verksamma inom samtliga vägar inom det statliga vägnätet och även inom industier. GRK arbetar effektivt i utförande-, samverkans- och totalentreprenader. Oavsett upplägg och omfattning på anläggningsprojekten så kan GRK utföra dessa.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Vi erbjuder tjänster inom projektering, konstruktion och komplett produktion inom anläggning. GRK har täta samarbeten med underentreprenörer som kompletterar vår verksamhet. Vår målsättning är alltid att leverera heltäckande projekt med rätt dokumentation för projektens efterlevnad. Vi eftersträvar hög utveckligt bland annat inom miljö och de klimatutmaningar som branschen står inför.

GRK:s styrkor

 • Norra Sveriges mest expansiva anläggningsföretag.
 • Långvarig erfarenhet av olika anläggningsprojekt i norra Sverige.
 • Genomgående, komplett kompetens inom anläggningsprojekt.
 • Växer i komplexa projekt med många teknikområden.
 • Flexibla och lyhörda. GRK jobbar med våra kunder, inte mot dem.
 • Innovativa lösningar när tillfället ges.
 • Hög fokus på personlig utveckling.
 • Stabila och strukturerade team inom projekten med genomgående stark ledaranda.
 • Företagskultur där vi bryr oss om varandra.
 • Genomsyrat säkerhetstänk på våra arbetsplatser.
 • Lojala till uppgiften, vi håller vad vi lovar.

Hos GRK jobbar människor som engagerat brinner för sitt arbete

Hos GRK jobbar människor som engagerat brinner för sitt arbete. Vi växer i varandras kunskaper och erfarenheter. Spännande och utvecklande samarbeten förekommer även med våra kollegor i Finland och Estland. De vanligast förekommande rollerna är platschefer, arbetsledare, projektingenjörer, mätare och yrkesarbetare. Här finns även specialister inom exempelvis projektledning, kalkyl, ekonomi, kvalité, etc. Förutom detta finns även komplett kompetens inom bro, järnväg och miljö. Se vidare information i dessa segment.


Ta kontakt

Johan Nyström Projektchef, Norrbotten
+46 70 530 01 63
Axel Nyfors Projektchef, Västerbotten
+46 70 379 95 15