Tillbaka

ERTMS Polcirkel Kiruna 2 BEST

Trafikverket genomför en utbyggnad av det nya signalsystemet ERTMS på styrområde Polcirkeln. Projektet omfattar installationsarbeten och materialeveranserna för samtliga arbeten med spår, kontaktledning, elkraft, tele och signal mellan Gällivare och Boden, Råtsi-Svappavaara och Råtsi-Kirunamalmbangård.

Byggstarten i början av 2021 och pågår till 2024. Ibruktagande kommer att vara under åren 2024-2025. 

Uppdragets huvudomfattning avser åtgärder i Malmbanans signalsystem och omfattar totalt utbyte av befintligt ATC–system till ERTMS nivå 2. Syftet är att modernisera signalsystemet längs hela Malmbanan så att den uppfyller kraven enligt dagens regelverk. Efter projektets genomförande ska banan ha en ökad livslängd och lägre underhållskostnader.

Spårbyggnad Spårbyggnad

GRK Rail AB

Entreprenörens projektledare

Anneliina Kupiainen +46 72 584 3740

Kund

Trafikverket

Entreprenadtid

04/2021 - 12/2023

Entreprenadform

Utförandeentreprenad