Taito- ja väylärakentaminen

Monipuolista osaamista

Taito- ja väylärakentamisen palveluvalikoimamme on laaja. Se kattaa niin kunnallisteknisen rakentamisen, betoni-, teräs- ja yhdistelmärakenteet, pohjarakentamisen kuin teollisuusrakentamisenkin. Erikoisosaamisaluettamme ovat vaativat sillanrakennustyöt sisältäen myös vesistö- ja ratasillat.

Toteutamme todistetun tehokkaasti myös tie- ja katurakentamista sekä nykyisten väylien parantamista tonttikaduista moottoriteihin. Palvelumme kattavat kokonaisuudessaan myös väyliin liittyvän aluerakentamisen. Tarjoamme erillispalveluna myös porapaalutustöitä.

Kunnallistekninen rakentaminen
Palvelumme kattavat kaikki kunnallisteknisten verkostojen osa-alueet, kuten vesihuollon sekä energia- ja kaapeliputkistojen rakentamisen laitteineen ja varusteineen putkidimensiosta riippumatta. Toteutamme kunnallisteknisiä verkostoja muun alueinfran rakentamisen osa-alueena jo olemassa olevilla alueille sekä kokonaan uusia runkoyhteyksiä ja verkostosaneerauksia. Työskentelemme vaativissa kohteissa liikennöidyssä ympäristössä, kaupunkien keskusta-alueilla ja geoteknisesti haastavissa olosuhteissa. Käytämme tarvittaessa erikoiskalustoa ja -menetelmiä kuten porauksia putkistojen asentamiseksi.

Betoni-, teräs- ja yhdistelmärakenteet
Toteutamme siltarakenteiden lisäksi myös muita taitorakenteita ja korjaustöitä. Erikoisosaamisaluettamme ovat vaativat sillanrakennustyöt sisältäen myös vesistö- ja ratasillat. Sillanrakennuskohteemme sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävillä väylillä liikennevirtojen solmukohdissa. Teknisesti haastavat kohteet toteutetaan vankalla kokemuksella. Rakennusmenetelmät valitaan kohteeseen soveltuen ja riskienhallinta varmistaen.

Pohjarakentaminen
Rakentamishankkeisiimme liittyy oleellisesti laadukkaasti toteutettu pohjarakentaminen, johon kuuluu mm. perustus-, kaivanto-, tuenta- ja louhintatyöt. Pohjanvahvistukset, kuten paalutukset, stabiloinnit ja massanvaihdot sekä kevennysrakenteet sisältyvät palvelukokonaisuuteemme. Oman kaluston ammattitaitoinen käyttö takaa kaikenlaisissa olosuhteissa parhaan lopputuloksen.

Teollisuusrakentaminen
Toteutamme monipuolisia rakennuskohteita yhteistyössä teollisuuden tilaajien kanssa. Toimintamme sisältää niin teollisuuskombinaatin prosessiputkitusten tekoa, massiivisia paikallavalettavia rakenteita, elementtirakenteisia rakennuksia ja aluerakentamista toimivan tehtaan alueella kuin myös rakenteiden saneerausta tehtaan sisäpuolella. Toimimme tiiviissä yhteistyössä rakennuttajan sekä muiden hankkeen osapuolten kanssa. Toimintatapamme on joustava ja kiinnitämme erityistä huomiota hankkeen sujuvaan etenemiseen tilaajan kannalta.

Tie- ja katurakentaminen
Toteutamme tie- ja katurakentamista sekä nykyisten väylien parantamista tonttikaduista moottoriteihin. Palvelumme kattavat väyliin liittyvän aluerakentamisen kokonaisuudessaan sisältäen pohjarakenteet, kunnallistekniset verkostot, taitorakenteet, valaistuksen ja telematiikan sekä pintarakenteet ja maisemoinnit. Toteutuksessa huomioidaan nykyisten väylien kulkumuodot ja varmistetaan liikenteen turvallinen ja sujuva käyttö myös rakennustöiden aikana. Töiden vaiheistuksella sekä tehokkailla toteutusratkaisuilla minimoidaan ympäristölle ja tienkäyttäjille aiheutuvia haittoja.

Porapaalutustyöt
GRK on toteuttanut pääurakoitsijana useita kymmeniä porapaalukohteita. Vuodesta 2023 alkaen tarjoamme porapaalutustöitä myös erillispalveluna. Kalustomme on uusinta tekniikkaa ja kehitetty erityisesti pohjoismaisiin haastaviin pohjaolosuhteisiin ja vaativiin rakennuskohteisiin. Tarjoamme porapaalutuspalveluitamme sekä pieniin että suuriin hankkeisiin infra-, teollisuus-, talonrakennus- ja yksityissektorin toimijoille. Toteutamme projektit halutessanne avaimet käteen -palveluna. Lue lisää porapaalutuksesta täällä.

Tutustu kohteisiimme!