Kehä III parantaminen, Askisto, Vantaankoski–Pakkala

Kehä III parantaminen 3. vaihe -urakassa töitä tehdään Espoon ja Vantaan rajalta Vihdintielle saakka noin 2,5 kilometrin matkalla sekä kolmen kilometrin tieosuudella Vantaankosken ja Pakkalan välillä.

Askiston kohdalla nykyiset tasoliittymät korvataan uudella eritasoliittymällä. Samalla Kehä III:n rinnakkaistieksi rakennetaan uusi katu, joka toimii myös kiertotienä hankkeen aikana. Lisäksi tien pohjarakenne on korjattava perusteellisesti, sillä etelänpuoleisen ajoradan paalulaatta on vaurioitunut. Hankkeeseen sisältyy runsaasti myös siltatöitä, sillä Vihdintien kaksi siltaa uusitaan, minkä lisäksi rakennetaan kahdeksan uutta siltaa. Askiston pientaloalueen kohdalle rakennetaan myös uutta melusuojausta.

Vantaankosken ja Pakkalan väliselle tieosuudelle toteutetaan kolmen kilometrin matkalle kolmannet kaistat. Osana hanketta korjataan myös Nuolitien länsipuolella sijaitsevan sillan penkereen painuma. Koko hankealueella parannetaan joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä.

Hankkeen valmistujaiset järjestettiin 30.8.2023 Vantaalla. Kokonaisuudessaan hanke valmistui kolme kuukautta etuajassa ja noin puoli miljoonaa euroa alle kustannusarvion.

Lisätietoja hankkeesta

Väyläviraston verkkosivu: www.vayla.fi/keha3-parantaminen
Facebook: www.facebook.com/KehaIIIparantaminen3vaihe

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Heikki Haavikko +358 50 364 0316
Asiakas Väylävirasto
Urakka-aika
  • 03/2021 - 08/2023
Osoite Tavastkullantie, 01630 Vantaa, Finland