Hallinnointi


Hallitus

Tässä osiossa esitellään GRK:n hallituksen jäsenet ja heidän roolinsa.

Johtoryhmä

Osiosta löytyy johtoryhmän jäsenet ja heidän roolinsa.

Raportit

Tästä osiosta pääset tutustumaan vuosi- ja vastuullisuuskertomuksiin.


Hyvä hallinnointitapa

Hyvää hallinnointitapaa toteutetaan selkeällä johtamisjärjestelmällä ja toiminnan valvonnalla.

Ilmoituskanava ja Rehdin toiminnan periaatteet

Ilmoituskanava väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta ilmoittamista varten.