Rehti toiminta ja harmaan talouden torjunta


Palvelumme tuotetaan korkealaatuisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristöä kunnioittavin menetelmin niin suunnittelupöydällä kuin rakennuskohteessa.

Kaikki GRK-yhtiöt noudattavat ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaisia toimintajärjestelmiä, jotka ovat Suomen ja Viron toimintojen osalta myös mainittujen standardien mukaisesti sertifioituja.

Julkaisimme keväällä 2021 GRK:n Rehdin toiminnan periaatteet sekä ilmoituskanavan väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta ilmoittamista varten. Pääset ilmoituskanavaan tästä.

Rehdin toiminnan periaatteet soveltuvat kokonaisuudessaan myös yhteistyökumppaneihimme. Kohtelemme rehdisti ja reilusti kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja pyrimme pitkäkestoisiin yhteistyösopimuksiin. Noudatamme tilaajavastuulakia ja edellytämme, että toimittajamme noudattavat sitä. Kilpailulainsäädäntöä noudattamalla varmistamme reilun ja vapaan kilpailun.

Jatkuvuuden turvaaminen on olennainen osa nopeasti kasvaneen konsernimme tulevaisuuden onnistumisen edellytyksiä. Kannattavan toiminnan ansiosta pystymme olemaan merkittävä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen. Kannattavan kasvun kautta luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Tuomme hyvinvointia yhteiskunnalle verorahojen, työpaikkojen ja kasvavan osaamisen kautta.