Finnoon aseman rakennusurakka RU21

Rakennuskohde sijaitsee Espoon Finnoossa alueella, jolla ei vielä ole asutusta. Rakennuskohde sijoittuu pääosiltaan kalliotiloihin, jotka ovat louhittu valmiiksi edeltävässä louhintaurakassa. RU21 urakassa tullaan rakentamaan Finnoon maanalainen asema, huoltotunneli ja siihen liittyvien yhdystunnelien tunnelitilat, väestönsuoja sekä Meritien sisäänkäynti, Finnoonsillan sisäänkäynti, itäinen ja pohjoinen tekniikkakuilu sekä sammutusreitin kuilu. Rakennettavien tilojen pinta-ala on noin 22 000 m2. Urakassa valetaan yhteensä noin 11 000 m3 betonia ja erilaisia elementtejä asennetaan yli 4 000 m2.

Urakka-alueen raja maan alla on urakan aikana muuttuva. RU21 urakoitsijan tulee yhteensovittaa ja vaiheistaa työtään ainakin RU27:n ja asetinlaiteurakan kanssa sekä HSY:n viemärin louhinta- ja rakennusurakan kanssa. Kaikkien työmaa-alueiden perustamiset kuuluvat urakkaan (vesi, jätevesi, sähkö, valaistus, tietoliikenneyhteydet, alueiden aitaaminen ja aitojen varustaminen kulunvalvottavilla ja etäavattavilla liukuporteilla). Työmaa-alueet toimivat RU21:n ja sen ali- sekä sivu-urakoiden tukikohtana. Maanpäälliseen urakka-alueeseen kuuluvat alueen ulkopuoliset putki-, ja kaapelivedot liitospisteille saakka kaivantoineen ja mahdollisine porareikineen sekä tasauslouhintoineen. Kohteen maanpäälliset työt ovat normaalia metroaseman ja sisäänkäyntikuilujen talonrakentamistyötä sekä niiden ympäristöjen rakentamista. Maan alla tehtävät työt ovat metroaseman ja kuilujen sekä niihin liittyvien teknisten tilojen rakentamista.

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Vesa Noutia +358 400 974 516
Asiakas Länsimetro Oy
Urakka-aika
  • 09/2018 - 05/2022