Päällystys

Laadukasta ja kestävää

Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaita kokonaispalveluna kaikissa pihojen ja ajoteiden päällystystarpeissa. Asfaltointien ohella teemme kohteille tarvittavia rakenteiden parantamisia, istutamme kasveja ja asennamme kiveyksiä. Toteutamme kotitalouksien, liikekiinteistöjen ja teollisuuden kohteiden pihat kokonaisuudessaan valmiiksi avaimet käteen -periaatteella asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Toteutamme myös lukuisan määrän päällystysurakoita kaupungeille, kunnille ja ELY-keskuksille. Uusien päällystepintojen lisäksi teemme päällystysten korjaus- ja paikkaustöitä. Käytössämme on laaja valikoima eri menetelmiä.

Päällystekorjaukset
Remixer-menetelmässä vanha asfaltti lämmitetään aluksi käsittelylämpötilaan, pinta kuumajyrsitään ja uutta massaa lisätään kulumisurien verran. Jyrsitty päällyste ja uusi massa sekoitetaan homogeeniseksi massaksi, levitetään uudeksi pinnaksi ja tasoitetaan.

Uraremix- ja Uraremo-menetelmillä voidaan paikata metrin levyisiä uria tai painumia päällysteessä. Menetelmässä lämmitettyyn päällysteeseen jyrsitään uran kohdalle laatikko, johon levitetään jyrsityn ja uuden asfalttimassan seosta.

Paikkausmenetelmät
Valuasfalttia (VA) voidaan levittää joko käsin tai koneellisesti tiivistämällä, jolloin työskentelyleveys on 100-700 millimetriä. Valuasfaltti soveltuu parhaiten ura-, reikä- ja halkeamakorjauksiin ja sitä on saatavilla ympäri vuoden.

Kevyillä saumausmenetelmillämme on mahdollista korjata sekä pituus- että poikkihalkeamat. Perinteisessä kannukaadossa halkeama täytetään juoksevalla bitumilla tai kumibitumilla. Puhallussaumauksessa halkeama puhdistetaan ja lämmitetään ennen sauman bitumointia.

Asfalttipizza soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa uusittavaa pintaa on korkeintaan 10 neliömetriä. Massaa valmistetaan tarkasti korjattavan alueen verran ja lopputuloksena syntyy tiivis ja kestävä kuumapäällystepaikkaus. Asfalttipizzalla päällysteitä voidaan korjata myös talvikaudella.

Tien rakenteen parantaminen
Tien rakenteen parantamisella tarkoitetaan tien tai muun alueen rakenteellisten puutteiden korjaamista sekä päällysteen uusimista. Puutteita ovat esimerkiksi routiva maa, kantavuus- ja kuivatuspuutteet sekä päällystevauriot.

Sekoitusjyrsinnät ja kerrosstabiloinnit toteutamme itse kehittämillämme laitteilla. Sekoitusjyrsinnässä vanha huonokuntoinen asfalttipäällyste jyrsitään ja sekoitetaan kantavan kerroksen kanssa, jolloin vanha tierakenne kierrätetään sataprosenttisesti. Stabiloinnissa tien kantavan kerroksen yläosaa lujitetaan bitumilla, sementillä, masuunihiekalla, tuhkalla tai niiden yhdistelmällä.

Teemme myös päällysteen reunantäyttöjä ja käytämme työssä itse kehittämäämme levityslaitetta, jolla mursketta kuluu vähemmän, jälki on ensiluokkaista eikä liikennettä tarvitse katkaista työn ajaksi.