Päällystysmenetelmät

Osaamisemme on monipuolista – tutustu tarkemmin käyttämiimme menetelmiin!

Toteutamme lukuisan määrän päällystysurakoita kaupungeille, kunnille ja ELY-keskuksille. Uusien päällystepintojen lisäksi teemme päällystysten korjaus- ja paikkaustöitä. Käytössämme on laaja valikoima eri menetelmiä.

Päällystekorjaukset

Remixer-menetelmässä vanha asfaltti lämmitetään aluksi käsittelylämpötilaan, pinta kuumajyrsitään ja uutta massaa lisätään kulumisurien verran. Jyrsitty päällyste ja uusi massa sekoitetaan homogeeniseksi massaksi, levitetään uudeksi pinnaksi ja tasoitetaan.

Uraremix- ja Uraremo-menetelmillä voidaan paikata metrin levyisiä uria tai painumia päällysteessä. Menetelmässä lämmitettyyn päällysteeseen jyrsitään uran kohdalle laatikko, johon levitetään jyrsityn ja uuden asfalttimassan seosta.

Paikkausmenetelmät

Valuasfalttia (VA) voidaan levittää joko käsin tai koneellisesti tiivistämällä, jolloin työskentelyleveys on 100-700 millimetriä. Valuasfaltti soveltuu parhaiten ura-, reikä- ja halkeamakorjauksiin ja sitä on saatavilla ympäri vuoden.

Kevyillä saumausmenetelmillämme on mahdollista korjata sekä pituus- että poikkihalkeamat. Perinteisessä kannukaadossa halkeama täytetään juoksevalla bitumilla tai kumibitumilla. Puhallussaumauksessa halkeama puhdistetaan ja lämmitetään ennen sauman bitumointia.

Asfalttipizza soveltuu parhaiten kohteisiin, joissa uusittavaa pintaa on korkeintaan 10 neliömetriä. Massaa valmistetaan tarkasti korjattavan alueen verran ja lopputuloksena syntyy tiivis ja kestävä kuumapäällystepaikkaus. Asfalttipizzalla päällysteitä voidaan korjata myös talvikaudella.

Tien rakenteen parantaminen

Tien rakenteen parantamisella tarkoitetaan tien tai muun alueen rakenteellisten puutteiden korjaamista sekä päällysteen uusimista. Puutteita ovat esimerkiksi routiva maa, kantavuus- ja kuivatuspuutteet sekä päällystevauriot.

Sekoitusjyrsinnät ja kerrosstabiloinnit toteutamme itse kehittämillämme laitteilla. Sekoitusjyrsinnässä vanha huonokuntoinen asfalttipäällyste jyrsitään ja sekoitetaan kantavan kerroksen kanssa, jolloin vanha tierakenne kierrätetään sataprosenttisesti. Stabiloinnissa tien kantavan kerroksen yläosaa lujitetaan bitumilla, sementillä, masuunihiekalla, tuhkalla tai niiden yhdistelmällä.

Teemme myös päällysteen reunantäyttöjä ja käytämme työssä itse kehittämäämme levityslaitetta, jolla mursketta kuluu vähemmän, jälki on ensiluokkaista eikä liikennettä tarvitse katkaista työn ajaksi.

Sertifioitua toimintaa

GRK:n toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisena johtamisjärjestelmänä. Lisäksi meillä on RALA-laatusertifikaatti. CE-merkitsemme tuotantolaitoksillamme valmistetut asfalttimassat ja kiviainekset, ja niitä valvotaan vuosittain. Sertifikaateista ja RALA-pätevyyksistä löytyy tarkemmin tietoa Rakentamisen Laatu RALA ry:n sivuilla www.rala.fi. Noudatamme tilaajavastuulakia ja edellytämme toimittajiemme kuuluvan Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -palveluun.


Haluatko tilata asfaltoinnin? Ota meihin yhteys!