Tuulivoima – suunnittelu ja rakentaminen

Kokonaisuus saman katon alta


GRK pystyy toteuttamaan asiakkaalle tuulivoimainfran täyttä kokonaisuutta, eli niin kutsutun Full BoP:ia (Balance of Plant).

Käytännössä tämä kattaa kaiken tuulipuistoon rakennettavan infrastruktuurin lukuun ottamatta itse tuulivoimalaa.  Tähän kokonaisuuteen pystyy Suomessa vain harva yritys.

Suunnittelu ja toteutus
  • Tuulipuiston rakennuttaja voi tilata GRK:lta maanrakentamisen ja sen suunnittelun, eli maaperätutkimukset, suunnittelun, maanrakennustyöt, perustuksen rakentamisen, nostokentät ja alueelle vievät tiestöt.
  • Lisäksi GRK pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan tuulipuiston sisäisen sähköverkon sähköasemineen. 
  • Suunnittelu: tiestön suunnittelu, perustussuunnittelu, sähkösuunnittelu

Tuulipuiston rakennuttaja voi tilata GRK:lta maanrakennus- ja perustustöiden sekä sisäverkon ja sähköaseman suunnittelun ja rakentamisen.

Pitkän linjan tuulivoimarakentamisen ammattilainen ja koko GRK:n osaaminen yhdistyvät vahvaksi kokonaisuudeksi

GRK:lla energiarakentamisesta vastaa työpäällikkö Tomi Ylifrantti. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä perinteisistä infra-alan projekteista että tuulivoimarakentamisesta, sillä hän on ollut toteuttamassa Suomeen ja Ruotsiin lähes 30 tuulivoimapuistoa. 

Ylifrantin tukena tuulivoimarakentamisessa on koko GRK:n ammattitaitoinen taito- ja väylärakentamisen (maa- ja betonirakentaminen, tiet ja väylät) sekä rataliiketoiminnan ammattilaiset (sähkösuunnittelu- ja toteutus).

 

Tuulivoimaloiden myllyjen perustukset ovat 1-luokan betonirakenteita, joista GRK:lla on kokemusta siltojen suunnittelusta ja rakentamisesta.

Haluatko meidät rakentamaan tuulivoimaa?

Tomi Ylifrantti Työpäällikkö, tuulivoimarakentaminen