Biohiili


Tulevaisuuden
tuote ilmastonmuutoksen hillintään


GRK tuottaa biohiiltä, jota käytämme omissa infra- ja viherrakentamisen urakoissa esimerkiksi maanparannusaineena tai kasvualustoissa.

Tarjoamme biohiiltä ja vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla myytäviä hiilikrediittejä myös asiakkaillemme.


Biohiilen kiertokulku: näin se valmistetaan

Biohiili tuotetaan pyrolyysiprosessilla, jossa orgaaninen materiaali kuumennetaan korkeaan lämpötilaan vähähappisessa ympäristössä. Tuotantolaitosten ylijäämälämpö voidaan hyödyntää syöttämällä sitä esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.

GRK:n ensimmäinen biohiililaitos käynnistyi vuonna 2023 Utajärvellä. Laitoksen kapasiteetti on noin 3 000 tonnia biohiiltä vuosittain. Raaka-aineena käytetään erilaisia biomassoja, kuten sahateollisuuden sivuvirtoja. Ylijäämälämpö Utajärvellä hyödynnetään pelletin valmistuksessa käytettävän sahanpurun kuivaamiseen.


Mitä biohiili on?

Hyödyt ja ominaisuudet

Biohiili on hyvin huokoinen materiaali, jolloin se

 • parantaa maa-aineksen vedenpidätyskapasiteettia ja ravinteiden sidontakykyä
 • sitoo maaperän kosteutta ja raskasmetallit itseensä
 • kohentaa maaperän fyysisiä ominaisuuksia: lisää huokoisuutta ja ilmavuutta.

Biohiili ei sisällä haitallisia aineita ja biohiileen sitoutunut hiili on pysyvässä muodossa.

Kymmeniä käyttötarkoituksia

Biohiilelle on todennettu kymmeniä eri käyttötarkoituksia ja uusia kehitetään koko ajan. Biohiiltä voidaan käyttää muun muassa

 • rakennusalalla infraprojektien viheralueilla ja erilaisissa ympäristöprojekteissa
 • hulevesien käsittelyyn tai valumavesien puhdistukseen
 • viheralueiden maanparantamiseen – siihen voidaan lisätä myös ravinteita
 • maaperän tai vesistön puhdistukseen ravinteista ja raskasmetalleista.

GRK:n biohiilireferenssejä

Kalasatamasta Pasilaan

GRK on ollut mukana kaupunkikehityshankkeessa, jossa Helsinkiin rakennettiin uusi raitiotieyhteys kulkemaan Nihdistä Pasilaan. Urakassa on lisäksi rakennettu lukuisia uuden raitiotien varrelle kytkeytyviä katualueita, viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä, pohjanvahvistuksia ja kunnallistekniikka.

Urakassa käytettiin biohiiltä Hermannin rantatien ja Vallilanlaakson viherraiteilla ja Kumpulantaipaleen ylikäytävän pensasistutusten kasvualustoissa. Lisäksi biohiiltä käytettiin Hermannin rantatien hulevesipainanteiden suodatuskerroksessa.

Lue lisää Kalasatamasta Pasilaan -hankkeesta täältä.

Lampenin eritasoliittymä

GRK on toteuttanut Ruotsissa Trafikverketille E4-tien siltaprojektin ”Lampenin eritasoliittymä”. E4-tie on Norrbottenin tärkein raskaan liikenteen väylä niin Ruotsin sisäisille kuin rajat ylittäville kuljetuksille.

Urakka-alueelle toimitettiin loppukesästä 2023 biohiiltä, jota käytettiin hiilinieluna ja maanparannuksessa sillan ympärillä olevilla viheralueilla. Biohiiltä toimitettiin yhteensä  40 tonnia.

GRK:lla olemme iloisia, että Trafikverket on päättänyt vähentää biohiilen avulla 50 % urakassa käytettyjen raudoitusten ja betonointien aiheuttamista päästöistä.

Börjelslandetin tiehanke

GRK:n ensimmäiset biohiilet toimitettiin Ruotsiin E4-tien Börjelslandet-Persön tiehankkeeseen vuonna 2022. Projektissa käytettiin biohiiltä yhteensä noin 16 tonnia kasvualuistoissa sekä maanparannusaineena.

Börjelslandet-Persön hanke oli Trafikverketin nimeämä kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli kannustaa urakoitsijoita pienentämään ilmastojalanjälkeään vähentämällä rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä.

Biohiilen vaikutuksia puiden kasvuun arvioidaan työmaalla

GRK:n tuottamaa biohiiltä käytettiin kesällä 2023 Helsingin Oravapuistossa.

Biohiilen käyttö puistossa
Miten biohiiltä voi käyttää viherrakentamisessa?

GRK on tehnyt oppaan, jossa kerrotaan biohiilen käytöstä kasvualustoissa. Oppaasta löytyvät tiedot

 • biohiilen laadusta ja ominaisuuksista
 • biohiilen hyödyistä ja käyttötavoista
 • biohiilen käytöstä, kuten sekoitussuhteesta, kastelusta ja lannoitustarpeesta.

GRK:n biohiilelle on laadittu myös RT-kortti, joka löytyy Rakennustiedon palvelusta.


Laadukas ja sertifioitu biohiili

GRK:n biohiililaitos on rekisteröity Ruokaviraston lannoitevalmistelain mukaisesti ja sille on laadittu tuoteseloste.

GRK:n tuottama biohiili sertifioidaan Eurooppalaisen Biohiilisertifikaatin (EBC) mukaisesti. Biohiili täyttää vaatimukset EBC-Urban luokalle.

GRK:n biohiili on REACH-rekisteröity.


Hiilikrediitit

Vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla on ohjeet, joiden mukaan päästöistä aiheutuvan ilmastohaitan kumoamista varten on ostettava sellaisia ilmastoyksiköitä, joita ei lasketa mukaan minkään maan ilmastotavoitteen saavuttamiseen. Biohiilen valmistuksessa syntyy CO2-päästövähennysyksiköitä, joita voidaan myydä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla.

Kaikkien tulisi ensisijaisesti vähentää omia päästöjään ja pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Vapaaehtoiset ilmastoteot ovat yksi keino edistää ilmastotyötä Suomessa ja maailmalla. Miten ilmastoteot pitäisi selvittää ja sanoittaa? Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön 1.2.2023 julkaisema opas linjaa hyvät käytännöt vapaaehtoisille hiilimarkkinoille.

Life-cycle assessment (elinkaarilaskenta) Utajärven laitoksesta

Elinkaarilaskennan perusteella GRK:n biohiili sitoo noin 2,7 CO2ekv tonnia biohiilitonnia kohden. Tutustu LCA-laskentaan, joka koskee biohiilen tuotantoa GRK Utajärven tuotantolaitoksessa.

GRK:n biohiili voitti Uusi Puu -kilpailun vuonna 2023

GRK aloitti biohiilen tuotannon vuonna 2022

Tuotantotavoitteemme vuoteen 2025 mennessä on noin 20 000 tonnia biohiiltä vuodessa.

Haluatko tietää lisää? Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella…

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

… tai kysy lisää

Maija Hakala projektipäällikkö
+358 40 779 0183
Mika Häkli Johtaja, päällystys ja biotuotteet
+358 50 387 7233