Biohiilen vaikutuksia puiden kasvuun arvioidaan Helsingin Oravapuistossa

GRK:n tuottama biohiili otettiin kesällä 2023 käyttöön Helsingissä Pyöräbaanan viheralueella ja tarkemmin ottaen Oravapuiston työmaalla Herttoniemessä. Istutukset tehtiin toukokuussa ja lokakuussa päästiin tekemään ensimmäinen kasvuarvio.

Kyseisellä työmaalla tehdään pyöräliikenteen pääyhteyttä Itäbaanaa Herttoniemen ja Itäkeskuksen välille. GRK on rakentanut noin kilometrin pituisen osuuden Oravapuistossa Suunnittelijankadun ja Valurinkadun välille.

Pyöräilybaanan vieressä sijaitseva viheralue toimii GRK:n tuottaman biohiilen ensinäyttämönä Suomessa, sillä biohiiltä on käytetty istutettavien puiden kasvualustoissa. Pyörätien ja jalkakäytävän puiston puolelle istutettiin toukokuussa 2023 uusia puita ja pensaita. Niistä joka kolmas, eli 36 puuta sai kasvualustaansa 10 prosenttia biohiiltä.

Istutettujen puiden avulla saadaan selvitettyä, millaisia vaikutuksia biohiilellä on infra-alan viherrakentamisessa, kun niiden kasvua verrataan puihin, joiden istuttamisessa ei ole käytetty biohiiltä.

Työmaalla voidaan arvioida, miten biohiili vaikuttaa puiden kasvuun.


Tarkkailemalla työmaan viheristutuksia saadaan selvitettyä, millaisia vaikutuksia kasvualustaan lisätyllä biohiilellä on infra-alan viherrakentamisessa. Lokakuussa työmaalla mitattiin puiden rungon paksuutta, kasvin kokonaiskorkeutta sekä elinvoimaisuutta. Mittauksia tehdään kahden kasvukauden ajan.

GRK:n tavoitteena on biohiilen käyttöohjeiden tekeminen. Ohjeissa kerrotaan, miten biohiiltä käytetään työmaalla, jotta sen hyvät ominaisuudet saadaan hyödynnettyä: esimerkiksi miten biohiili kannattaa ottaa työmaalla vastaan, kuinka paljon biohiiltä lisätään kasvualustaan, miten se sekoitetaan ja miten kasvualustat kannattaa kastella.

Ohjeistuksen ensimmäinen versio tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta ohjetta päivitetään ensimmäisen varsinaisen kasvukauden havaintojen perusteella. Vastaavia arviointeja tehdään myös jatkossa säännöllisesti. 

Kuvateksti: Paikalla oli opinnäytetyön tekijä Roosa-Maria Koivuniemi, joka tekee biohiilen käsittelystä ja alkutilanteen dokumentoinnista opinnäytetyön Hämeen ammattikorkeakouluun. Arviointia seuraamassa oli työmaan työnjohtaja Tommi Saxman, viherrakentamisen johtaja Sari Rinne, biotuoteliiketoiminnan asiantuntija Maija Hakala, liiketoiminnan johtaja Riina Rantsi ja Helsingin kaupungin biohiilihankkeen koordinaattori Tuuli Markkanen.

Julkaistu 5.10.2023