Kalasatamasta Pasilaan -hanke siirtyy toteutusvaiheeseen – rakentaminen alkaa tammikuussa

Hankkeen valmistuessa vuonna 2024 uusi raitiolinja 13 vie matkustajat Kalasatamasta Pasilaan vartissa. Hankkeen rakennustyöt alkavat Hermannin rantatieltä tammikuussa 2022.

HKL ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ovat hyväksyneet Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allianssien, Sörkan sporan ja Karaatin, tavoitekustannukset ja ne siirtyvät toteutusvaiheeseen 19.11.2021 alkaen. Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi toukokuussa 2020.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke koostuu raitiolinjan 13 rakentamisesta Nihdistä Kalasataman keskuksen ja Vallilanlaakson kautta Pasilaan. Reitin varrella uudistetaan samalla katuja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä, viherympäristöä ja kunnallistekniikkaa. Pasilassa tehdään lisäksi olemassa olevan radan ja katujen muutostöitä. Tavoitteena on aloittaa kaupallinen liikenne vuonna 2024.

”Kehitysvaiheen matkamme ja yhteistyömme on mahdollistanut saapumisemme tähän pisteeseen, jossa pääsemme siirtymään toteutusvaiheeseen. Meillä on nyt yhdessä sovittu kokonaistoimitus, jonka pohjalta jatkamme yhteistä matkaa kohti hankkeen päämäärää vuonna 2024. Haluan kiittää kaikkia tässä vaiheessa mukana olleita”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Asikainen.

AFRY on yhdessä GRK:n kanssa mukana Karaatti-allianssissa, jonka vastuulla on hankkeen suunnittelu ja toteutus Hermannin rantatien pohjoisosasta Vallilanlaakson kautta Pasilaan. Karaatin osuuden erityispiirteenä on vaiheittain käynnistyvä toteutus, kuitenkin niin, että kaikki on valmista vuonna 2024. Pasilassa työt ovat jo käynnissä, ja nyt työt käynnistyvät myös Hermannin rantatiellä. Vallilanlaakson suunnittelussa odotetaan asemakaavalle hyväksyntää, eikä rakentamista päästä vielä aloittamaan. Erityisesti Vallilanlaakson lyhyt rakennusaika edellyttää suunnittelijalta ja rakentajalta saumatonta yhteistyötä ja sidosryhmien tarpeiden huomioimista, kun suunnitelmia sovitetaan yhteen ja työvaiheita optimoidaan.

”Kalasatamasta Pasilaan on tavoitteiltaan kunnianhimoinen kaupunkikehityshanke, jonka toteutuksessa on edustettuna koko GRK:n palvelutarjonta. Olemme iloisia voidessamme nyt todeta löytäneemme Karaatti-allianssissa yhdessä ratkaisut, jotka mahdollistavat hankkeen toteutusvaiheeseen siirtymisen”, sanoo GRK Infra Oy:n yksikönjohtaja Jouko Viitala.

”Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki. Tulevaisuuden liikkuminen kulkee yhä vahvemmin raiteilla, ja siksi tässä hankkeessa on hienoa olla mukana”, sanoo AFRYn infrasuunnittelun johtaja Mikko Inkala.

Viihtyisää ja kestävää kaupunkiympäristöä

Uusi raitiotie yhdistää Kalasataman keskuksen ja Pasilan joukkoliikenteen solmukohdat toisiinsa. Raitiotien varrella katuympäristön viihtyisyys, houkuttelevuus ja turvallisuus paranevat. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat myös merkittävästi. Lisäksi rakennettava raitiotie yhdistyy Nihdissä Kruunusillat-raitiotiehen, jonka on arvioitu valmistuvan vuonna 2027.

Toteutuksessa ja ylläpidossa panostetaan kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Hankkeessa kierrätetään maamassoja sekä käytetään kierrätyskiviä ja -kalusteita. Vähähiilistä betonia käytetään paalulaatoissa, joita rakennetaan heikkojen pohjaolosuhteiden vuoksi merkittävä määrä. Vastuullisuustyö todennetaan CEEQUAL-sertifioinnilla.

Lisätietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista asukkaille löytyy Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Jouko Viitala, yksikönjohtaja, GRK Infra Oy, 040 538 1768, jouko.viitala@grk.fi
Jonna Tuomiranta, Karaatti-allianssin projektipäällikkö, GRK Infra Oy, 050 539 3932, jonna.tuomiranta@grk.fi

Havainnekuvassa näkymä Hermannin rantatieltä pohjoiseen Nylanderinpuiston kohdalla.
Kuva: Kalasatamasta Pasilaan -hanke