Insenerehitus

Meie insenerehituse teenustevalik on lai ja hõlmab kommunaaltehnilist ehitamist, betoon-, teras- ja kombineeritud konstruktsioone, erinevaid vundeerimismeetodeid ja tööstusehitust. Meie erioskuste hulka kuuluvad nõudlikud sillaehitustööd, sealhulgas ka veekogusid ületavate sildade ja raudteesildade ehitamine.

Kommunaaltehniline ehitamine
Meie teenused hõlmavad kõiki kommunaaltehniliste võrgustike valdkondi nagu veevarustuse ning energia- ja kaablitorustike ehitamine koos seadmete ja varustusega. Töötame nõudlikel objektidel liikluskeskkonnas, linnakeskustes ja geotehnilisi väljakutseid esitavates tingimustes. Kasutame vajadusel eritehnikat ja -meetodeid.

Betoon-, teras- ja kombineeritud konstruktsioonid
Teostame peale sillakonstruktsioonide ka muude erikonstruktsioonide ehitus- ja remonditöid. Tehniliselt nõudlikud objektid teostatakse toetudes rohketele kogemustele. Ehitusmeetodid valitakse objektile vastavalt, hinnates seejuures kaasnevaid riske.

Vundeerimine
Vundamentide rajamisega seostuvad  muu hulgas ka kaeve-, toestus- ja lõhkamistööd, samuti vaialuste rajamine, aluste stabiliseerimised jm. Oma masinapargi professionaalne kasutamine tagab igasugustes tingimustes parima lõpptulemuse.

Tööstusehitus
Teostame mitmekülgseid ehitusobjekte koostöös tööstustellijatega. Tegutseme tihedas koostöös nii tellija kui ka teiste hanke osapooltega. Meie tegevusviis on paindlik ja pöörame erilist tähelepanu tööde ladusale sujumisele tellija seisukohalt.