Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööd Lõik 4-6

Eesti Vabariigi kagupiiri lõikude 4–6 ehitustööd hõlmavad piiritaristu rajamist 34,7-kilomeetrisel piirilõigul Võrumaal. Koostööpartner on Merko Ehitus Eesti. Ehitatav piirilõik algab Tserebi külas Vanigõjärve lõunakaldal ja lõpeb Võmmorski külas.

Projekti info

Kontaktisik Allar Maaring +372 551 0103
Tellija Politsei- ja Piirivalveamet
Hankelepingu tähtaeg
  • 05/2021 - 12/2023