Tagasi

Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitustööd

Riia ristmik muudetakse eritasandiliseks. Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa otsesuund viiakse viaduktiga üle turboringristmiku, kuhu projekteeritakse Riia maanteele kaks läbivat sõidurada kummaski suunas. Tipptunniliikluse leevendamiseks tagatakse kaks läbivat rada vasakpööretele Võru poolt Valga suunas ja Tallinna poolt Tartu kesklinna suunas.

Jalakäijate ohutuse tõstmiseks rajatakse jalakäijatele eritasandis viaduktid Riia liiklussõlmes kõikide suundade alla. Lisaks rajatakse eritasandis maanteeületus Jõhvi–Tartu–Valga maantee alla Aardla ja Optika tänava ringristmiku juurde ning ehitatakse viadukt Aardla tänava ületuseks.

Vaata ka: https://www.grk.fi/ee/tartu-laanepoolse-umbersoidu-ehitustood/

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekti tutvustav video: https://youtu.be/AIjXzCeoOjM

Insenerehitus Insenerehitus
Katendi ehitus Katendi ehitus

GRK Eesti AS

Töövõtja projektijuht

Kaido Ivask +372 516 9955

Klient

Transpordiamet, Tartu Linn, Tartu Veevärk AS, Tartu Keskkatlamaja AS, Karbiid OÜ

Töövõtuperiood

06/2021 - 02/2023

Töövõtusumma

29 M€