Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitustööd

Projekti käigus parandatakse Kurna-Tuhala ristmiku liiklusohutust, muutes selle mitmetasandiliseks liiklussõlmeks. Osaliselt muudetakse Viljandi maantee neljarealiseks, kusjuures uus maantee lõik viiakse olemasolevast trassist umbes 300-400 meetrit lääne poole. Rajatava muldkeha maht on 100 000 m3 ja rajatavate asfaltkatete maht on 100,000 m2. Samuti ehitame neli raudbetoonviadukti ning ühe jalakäijate ja jalgratturite tunneli. Kolm viadukti ületavad Rail Baltica raudtee ja üks tulevase neljarealise Viljandi maantee. Jalakäijate ja jalgratturite tunnel ehitatakse Viljandi maantee alla. Selle kõigega tagame ohutu liiklemise ning ka liiklusohutuse.

Projekti info

Kontaktisik Rain Mäekivi +372 5626 7677
Tellija Transpordiamet
Hankelepingu tähtaeg
  • Ehituses olev
  • 10/2023 - 2026
Aadress Kergliiklustee T10, Kangru, 75403 Harju maakond, Estonia