Monipuolinen infra-alan yritys


Rakennamme monipuolisesti kaikenkokoisille asiakkaille.

GRK toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori.

Liiketoimintomme on jaettu kolmeen:

Palvelut vaihtelevat maittain, joten palveluista saa tarkemman kuvan jokaisen maayhtiön omilta palvelusivuilta.

Taito- ja väylärakentaminen sekä päällystys

GRK rakentaa teitä, katuja ja yhdyskuntatekniikkaa sekä parantaa nykyisiä väyliä . Erikoisosaamistamme ovat vaativat sillanrakennustyöt kuten esimerkiksi vesistö- ja ratasillat. Taito- ja väylärakentamisen liiketoimintaan kuuluu myös päällystys.

Palvelumme kattavat väyliin liittyvän aluerakentamisen sekä betoni-, teräs- ja yhdistelmärakenteet, pohjarakentamisen, teollisuusrakentamisen, taitorakenne- ja korjaus – kohteet sekä perustus-, kaivanto-, tuenta- ja louhintatyöt. Taito- ja väylärakentamisen liiketoimintaan kuuluu myös päällystys ja porapaalutus.

Rataliiketoiminta

Monipuoliset raiderakentamisen palvelut kattavat koko raiderakentamisen elinkaaren. GRK tarjoaa kaikki palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Raiderakentamisen osaamisalueita ovat rautateiden, metrolinjojen ja raitioteiden järjestelmät ja rakenteet. Palvelumme kattavat ratatekniikan, ratasähköistyksen, turvalaitteet ja vaativat rakennetekniset kohteet perustuksista telemastorakenteisiin. GRK vastaa ratojen kunnossapidosta usealla alueella, muun muassa Etelä-Suomessa.

Ympäristöliiketoiminta

GRK tarjoaa kiertotalouspalveluita teollisuuden eri toimialoille ja jätteen tuottajille. GRK toteuttaa aluerakennushankkeita uusiomateriaaleilla ja vastaa tarvittaessa täydentävästä suunnittelusta ja luvituksesta. Vuonna 2022 täydensimme palveluitamme biotuoteliiketoiminnalla.

GRK vastaanottaa, käsittelee ja hyödyntää jätteitä ja teollisuuden sivutuotteita sekä omissa että asiakkaiden toimipisteissä, joita oli 14 kappaletta eri puolella Suomea. GRK vastaanottaa esimerkiksi hyötykäyttökelpoisia, jäteluokiteltuja ja käsiteltäviä teollisuuden mineraalisia rejektejä, lentoja pohjatuhkia sekä pohja- ja valimohiekkoja. Tämän lisäksi ympäristöliiketoimintaan kuuluu biotuoteliiketoiminta, kuten biohiilen valmistus ja myynti.


biohiili
Monipuolisesti kaikenlaisille asiakkaille

Teitä, raiteita ja siltoja. Kiertotalouspalveluita ja biohiilen tuotantoa. GRK palvelee monipuolisesti. Palveluista saa lisätietoa jokaisen yhtiön palvelusivuilta.