Raudtee ehitus

Meie teenused katavad kõik raudtee-ehitusega seonduva Soome, Rootsi ja Eesti aladel.

Projekteerimine
Meie projekteerimisüksus loob kvaliteetseid projekte. Meie oskusvaldkonnad on raudteede, metrooliinide ja trammiteede ning vastava taristuga seotud tehniliste süsteemide projektid. Meilt saad projektid raudtee elektrifitseerimiseks, turvaseadmetele ja nõudlikele tehnilistele objektidele. Teostame projekteerimise kas eraldi projektina või muu töövõtu osana. Mõlemal juhul tegutseme dünaamiliselt hanke kõiki valdkondi arvesse võttes.

Teostame projektid kaasaegsete töövahendite abil ja arendame projekteerimistarkvara proaktiivselt vastavalt kliendi vajadustele. Arendame ka aktiivselt andmemudelil põhinevat projekteerimist.

Ehitamine
Ehitame raudteid, metrooliine ja trammiteid. Teostame uusi ja renoveerimisprojekte raudteede elektrifitseerimisel , turvaseadmete paigaldamisel, liiklusjuhtimisssüsteemide rajamisel ning pealis- ja erikonstruktsioonide ehitusel. Meil on aastakümnete kogemus ehitusprojektidest üle Soome. Meie paigaldajad on eriala raudsed asjatundjad ja meil on laiaulatuslikud alltöövõtulepingud, mis tagavad kvaliteedi kuni tarneahela lõpuni.

Korrashoid
Meie pakutavad teenused hõlmavad ka raudteede korrashoidu. Meie käsutuses on ulatuslik masinapark relsimasinatest kuni töörongideni, millega teeme suured ja väikesed remonditööd. GRK hoolduslepingutesse kuuluvad Lääne-Soome korrashoiupiirkondade elektriraudtee- ja tugevvoolusüsteemid.