Rail Baltica Ülemiste jaamaala 1520 mm laiusega raudteeinfrastruktuuri ehitustööd

Ülemiste raudteetaristu rekonstrueerimise projekti eesmärgiks on projektlahenduse koostamine Rail Baltic 1435 mm raudtee ja Eesti Raudtee 1520 mm taristute ehitiste kohta. Projekteeritav ala asub olemasoleval Ülemiste raudtee- ja kaubajaama piirkonna raudtee-alal. Kavandatava tegevusega muudetakse olemasolevate 1520 mm rööbasteede paiknemist seoses Rail Baltic trassi jaoks rajatavate uute objektidega. Selle jaoks lammutatakse ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520 mm rööpmelaiusega rööpaid. Mahukamad tööd on seotud rööbasteede ning muldkeha ehitamisega. Lisaks rajatakse peateedele kontaktvõrk ja ehitatakse välja liiklusjuhtimissüsteem, elektrivarustus ja jaamaala valgustus. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.

Projekti info

Kontaktisik Henrik Kivilo +372 5624 2824
Tellija OÜ Rail Baltic Estonia
Hankelepingu tähtaeg
  • Ehituses olev
  • 03/2023 - 10/2026
Aadress Suur-Sõjamäe 12, 11415 Tallinn, Estonia