Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine ja kontaktvõrgusüsteemi käitamine

Aegviidu  -Tapa  -Tartu kontaktvõrgu tööd on osad suuremast elektrifitseerimise projektist, mille käigus varustatakse valdav osa Eesti raudteest kontaktvõrguga. Projekti eesmärk on vähendada transpordisektoris fossiilsete kütuste kasutamist ning vähendada läbi selle transpordisektori mõju kliimale.

Projekti info

Kontaktisik Kalle Klandorf +372 5333 3129
Tellija AS Eesti Raudtee
Hankelepingu tähtaeg
  • Ehituses olev
  • 02/2023 - 12/2029