Teedeehitus

Meie teenustevalikusse kuuluvad tänavate, maanteede ja parkimisalade katendite rajamine, samuti katendite rajamine eraomanikele, ärikinnistutele ja tööstusobjektidele.

Katendite ehitus
Katendite ehitusega kaasnevalt teostame mullatöid, paigaldame liikluskorraldusvahendeid, rajame haljastust jms. Pakume nii asfalt-, kivi-, betoonkattega, pinnatud kattega ja erikatetega lahendusi. Töid teostame „võtmed kätte“ põhimõttel vastavalt kliendi soovidele.

Erinevad katendiremondi meetodid
Remix-meetodiga kuumutatakse vana asfaltkate töötlustemperatuurini, seejärel pind kuumfreesitakse ja lisatakse uut segu kulumisrööbaste võrra. Freesitud katend ja uus segu segatakse homogeenseks seguks, laotatakse uueks pinnakatteks ja tihendatakse.

Uraremix ja Uraremo meetoditega saab paigata meetrilaiuseid roopaid või vajumisi katendis. Kuumutatud kattes freesitakse defekti osa ja laotatakse segatud freesitud materjal ja lisatud asfaltsegu.

Valuasfalti (VA) võib laotada kas käsitsi või masinaga tihendades. Valuasfalt sobib kõige paremini roobaste või  aukude parandusteks ja see on saadaval aasta läbi.

Pakume kattes olevate piki- kui ristpragude remonti. Traditsioonilise kattes olevate pragude paranduse puhul täidetakse pragu vedela bituumeniga või kummibituumeniga. Puhumisvuukimisel pragu puhastatakse ja kuumutatakse enne vuugi täitmist.

Tee kandevõime suurendamine
Stabiliseerimistöödel freesitakse üles vana kehvas seisukorras olev asfaltkate ning segatakse kandva kihiga. Selle meetodiga on võimalik olemasolevat teekonstruktsiooni taaskasutada sajaprotsendiliselt. Stabiliseerimisel tugevdatakse tee kandva kihi ülemist osa üldjuhul bituumeni, tsemendi või nende kombinatsiooniga.