Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitustööd

Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitustööd 2021-2023

Tee-ehitustööd toimuvad Ringteel Raja tänavast kuni Variku raudteeviaduktini ning Riia 140 ristmikust linna piirini. Samuti Aardla tänaval Riia mnt kuni Savi tänavani ning Tuvi tänaval Riia-Varblase vahelises lõigus.

Riia ristmik muudetakse eritasandiliseks. Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa otsesuund viiakse viaduktiga üle turboringristmiku, kuhu projekteeritakse Riia maanteele kaks läbivat sõidurada kummaski suunas. Tipptunniliikluse leevendamiseks tagatakse kaks läbivat rada vasakpööretele Võru poolt Valga suunas ja Tallinna poolt Tartu kesklinna suunas.

Jalakäijate ohutuse tõstmiseks rajatakse jalakäijatele eritasandis viaduktid Riia liiklussõlmes kõikide suundade alla. Lisaks rajatakse eritasandis maanteeületus Jõhvi–Tartu–Valga maantee alla Aardla ja Optika tänava ringristmiku juurde.

Praeguse ringristmiku asemele rajatakse viadukt üle Aardla tänava, kus pole võimalik enam teha pöördeid Tallinna–Tartu–Võru maanteele. Viadukti alla rajatakse mõlemale poole Aardla tänavat kergliiklusteed.

Aardla tänava äärsed jalgteed rekonstrueeritakse koos tänavaga, rajatakse jalgteeühendused, ohutussaared ning Savi tänava ristmikule ringristmik. Muudetakse Aardla ristmiku asukohta ning see ühendatakse Optika tänava ristmikuga. Uude asukohta rajatakse 4-haruline ja 2-rajaline turboringristmik. See rahustab Valga poolt tulevat liiklusvoogu ning ühtlasi annab võimaluse teostada turvaliselt vasakpöördeid hommikusel ja õhtusel tipptunnil nii Optika tänavalt kui ka Aardla tänavalt.

Viirpuu tänava ots suletakse sõidukite liiklusele ning tänav ühendatakse Optika tänavaga. Laseri tänav suunatakse Aardla tänavale, kus saab teha kõiki pöördeid. Selle tulemusena muutub liikluskorraldus Riia maanteel ohutumaks, selgemaks ja arusaadavamaks.

Müraolukorda leevendatakse kokku 14 eluhoonel (valdavalt Valga maantee ääres linnast väljuval suunal vasakut kätt). Nendele eluhoonetele rajatakse müraseina taha ligipääsuks uus tee. Müraseinad rajatakse kõik võimalikult lähedale maanteele, et maksimaalselt vähendada müra levikut.

Kogu alale on koostatud spetsiaalne haljastusprojekt, istutatakse 299 puud, 374 põõsast ning tuhandeid ronitaimi. Sademevete äravooluks rajatakse kogu alale uus torustik.

Ehitustööde ajal on liiklusele avatud 1+1 asfaltkattega sõidurada. Valdavalt lubatud piirkiirus 50 km/h, lõiguti 30 km/h.