Sindi paisu avamine ja tehiskärestiku rajamine

Ehitustööde käigus rajatakse juurdepääsuteed Sindi jõe mõlemale kaldale, lammutatakse olemasolev betoonpais ja ehitatakse tehiskärestik.

Anläggningsbyggande

GRK Infra AS

Entreprenörens projektledare

Enar Viljamaa +372 516 0699

Kund

Keskkonnaagentuur

Entreprenadtid

08/2018 - 08/2021

Entreprenadsumma

8,3 M€