Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 131,0-135,1 asuvale Annikvere-Neanurme lõigule 2+1 möödasõidualade ehitus

Ehitustööde käigus ehitati põhiteele 2+1 möödasõidualad. Lõigu pikkus kokku 4,10 km. Ehitati üheavaline raamsild (Suudari sild), pikkusega 16,25 m ja laiusega 16,20 m. Silla gabariit on 15,00 m.

Anläggningsbyggande Byggande av trafikleder

GRK Infra AS

Entreprenörens projektledare

Enar Viljamaa +372 516 0699

Kund

Maanteamet

Entreprenadtid

02/2017 - 11/2017

Entreprenadsumma

3,6 M€