Riisipere – Turba kontaktvõrk

Riisipere-Turba vahelise raudteelõigu elektrifitseerimine. Ehitustööde käigus toimub kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamist. Selle hulka kuulub: 3kV alalisvoolu kontaktvõrgu ehitamine, kontaktliini sidumine uue Riisipere veoalajaamaga, 10 kV õhuliini rajamine kontaktvõrgu mastidel ja õhuliini sidumine olemasoleva liiniga, kahe 10kV mastalajaama paigaldamine.

Insinöörirakentaminen Raiderakentaminen

GRK Infra AS

Urakoitsijan projektipäällikkö

Sander Hirvesaar

Asiakas

AS Eesti Raudtee

Urakka-aika

12/2018 - 10/2019

Urakkasumma

1,4 M€