Vt 4 parantaminen välillä Hartola–Oravakivensalmi

Kohde sijaitsee valtatiellä 4 Hartolan ja Joutsan välissä. Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on valtatien liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantaminen 12 kilometrin matkalla. Kyseessä on viimeinen osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski.

Hankkeessa levennetään valtatietä pääosin nykyiseen maastokäytävään ja lisäksi rakennetaan uusi keskikaiteellinen ohituskaistaosuus uudelle tielinjaukselle. Tieosuudella rakennetaan lisäksi pohjavesisuojausta yhdeksän kilometrin matkalle yhteensä noin 200 000 m2, meluesteitä, valaistusta ja riista-aitaa sekä parannetaan valtatien liittymäjärjestelyitä karsimalla ja rakentamalla uusia yksityistieliittymiä.

Museovirasto tekee hankealueella sijaitsevilla muinaismuistoalueilla urakan alkuvaiheessa rakennustöiden kanssa rinnakkain arkeologisia tutkimuksia.

Seuraa hanketta:
Väyläviraston verkkosivuilta: www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi  
Facebookissa: www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmi

Projektin tiedot

Urakoitsijan yhteyshenkilö Markku Hokkanen +358 500 561 906
Asiakas Väylävirasto
Urakka-aika
  • 03/2021 - 09/2023
Osoite Valtatie 2588, Hartola, Finland