Turvallisuus edellä


Strategisena tavoitteenamme on se, että meillä on paras osaaminen. Tämän vuoksi meille on tärkeää vetää puoleemme sekä pitää talossamme parhaat osaajat.

Lisäksi tavoitteenamme on tapaturmaton toiminta, ja kehitämme turvallisuustasoamme suunnitelmallisesti.

Turvallisuus

Työntekijämme työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä, joten työn aiheuttamat terveys- ja turvallisuusriskit vaihtelevat. Turvallisuus on meille ykkösasia, josta emme tingi missään olosuhteissa.

Asianmukaiset ohjeet, niiden noudattaminen, turvalliset laitteet ja suojainten käyttäminen edistävät tapaturmattomuutta. Valvomme turvallisuusvaatimusten noudattamista työmaillamme, ja samat vaatimukset koskevat niin omia työntekijöitämme kuin kumppaneitammekin.

GRK:lla on tehty pitkäjänteistä turvallisuustyötä jo usean vuoden ajan. Strategiakauden tavoitteena, on saada tapaturmataajuus alle viiden. Tapaturmataajuus kuvaa sairaus lomaa aiheuttavien tapaturmien määrää miljoonaa työtuntia kohden.

GRK:lla on saatu laskettua tapaturmataajuutta usean vuoden ajan ottamalla käyttöön ja kehittämällä turvallisuuden ennakoivia työkaluja ja vahvistamalla jo käytössä olevien hyvien toimintamallien käyttöä.

Seuraavien vuosien aikana tullaan vahvistamaan turvallisuuden perusasioiden hoitamista, kehittämään turvallisuuden huomioimista kaikessa toiminnassa, kouluttamaan oman henkilöstön turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioiden osaamista ja huomioimista sekä kehittämään myös turvallisuuden palkitsemisen toimintamallia.

Turvallisuushavaintojen seurantaa on laajennettu kaikille työmaillemme ja niiden määrä on onnistuttu kasvattamaan.

Työterveys

Työntekijöillämme on käytössään laajat työterveyshuollon palvelut ja lisäksi terveysturvavakuutus. Teemme aktiivisesti toimia henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Suurimmat riskit työkyvylle tulevat yleensä fyysisesti rasittavista työtehtävistä, mutta myös haasteet henkisessä jaksamisessa osoittautuvat entistä useammin syyksi sairauspoissaoloille.

Kannustammekin työntekijöitä kertomaan tilanteestaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta voimme tarjota asiantuntevaa apua.

Houkutteleva työnantaja

GRK:n menestys perustuu henkilöstön monipuoliseen osaamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Vaativat infrahankkeet edellyttävät niiden koko elinkaaren hallitsemista tarjouslaskennasta resursointiin ja aikataulutukseen sekä johtamiseen ja toteuttamiseen kustannustehokkaasti ja asiakkaiden vaatimukset täyttäen. Toimialan kehitys edellyttää myös uudenlaisten työtapojen käyttöönottoa ja erityisesti uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntämistä entistä tehokkaammin.

Pidämme huolta henkilöstömme ajantasaisesta osaamisesta ja suunnittelemme erilaisia koulutuksia sekä yrityksen yhteisten että jokaisen työntekijän henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Toimialaa koskeva lainsäädäntö edellyttää toteuttajilta lukuisia pätevyyksiä esimerkiksi työturvallisuuteen liittyen. Varmistamme työntekijöidemme pätevyydet hyödyntämällä ulkopuolisia kouluttajia muun muassa työ- ja rataturvallisuuden koulutuksissa

Haluttu työpaikka

Työvoiman heikko saatavuus vaivaa myös infra-alan yrityksiä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Osin hyvän työnantajamaineensa ansiosta GRK on onnistunut henkilöstönsä sitouttamisessa ja osaavien työntekijöiden palkkaamisessa kohtuullisen hyvin.

Olemme haluttu ja tavoiteltu työpaikka, joka tarjoaa kilpailukykyisen ja kannustavan palkkauksen. Menestyminen kilpailussa osaajista vaatii kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä.

Tarjoamme vuosittain merkittävän määrän harjoittelupaikkoja

GRK tarjoaa joka kesä harjoittelupaikkoja opiskelijoille – niin opintojensa aloittaneille kuin pidemmälle ehtineille. Kesäisin GRK:lla on harjoittelijoita jopa 10 prosenttia koko GRK:n henkilöstömäärästä. Vilkkaimman rakennuskauden aikana Suomen GRK:n eri toiminnoissa työskentelee noin 70–90 harjoittelijaa.