Harjoittelijoiden kokemuksia

Harjoittelijat ovat kertoneet kesän kuulumisiaan GRK:n somekanavissa.

Lue alta, mitä harjoittelu GRK:lla voi sisältää.

Kuulumisia tämän kesän 2023 harjoittelijoiltamme!

Hämeen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta hortonomeiksi opiskelevat Roosa-Maria Koivuniemi ja Aino Niskanen ovat ensimmäistä kesäänsä töissä harjoittelijoina GRK:lla viherrakentamisen puolella. He työskentelevät työparina kiertäen eri työmaita pääasiassa eteläisessä Suomessa. Molemmat tekevät myös opintoihinsa kuuluvan opinnäytetyön GRK:lle.

Sekä Roosa-Maria että Aino kokevat, että heidät otettiin todella hyvin vastaan töitä aloittaessa. Työtään he kuvailevat todella fyysiseksi, mutta mukavaksi, monipuoliseksi ja mieleiseksi. Parasta työssä onkin juuri työn monipuolisuus ja mukavan, tutun työparin kanssa työskentely. Molemmat mainitsevat, että työn lomassa pääsee oppimaan ja näkemään paljon uutta. Aino on erityisesti huomannut oppineensa paljon uusista kasvilajeista ja saaneensa uutta näkökulmaa itselle uusien käytännön ratkaisujen ja toteutuksien näkemisestä. Myös työmaiden käytännöt ja ohjeet ovat tulleet nopeasti tutuiksi!

Viherpuolella työntekijöiden työtehtäviin kuuluvat työmailla muun muassa viheralueiden istutukset ja hoito sekä aiemmin toteutettujen viheralueiden takuuhoidot. Pienimmillään työmaan viherrakentamiseen voi kuulua saneeraustöiden jälkeinen nurmialueiden ennallistaminen. Suurimmillaan viherrakentamiskohteet ovat isojen väylien varrelle tehtäviä massaistutuksia ja vaativia hulevesiratkaisuja istutustöineen.

Omalla alallaan Roosa-Mariaa ja Ainoa kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden kaupunkiympäristöt ja niiden rakentaminen vihreämpään suuntaan. Lähitulevaisuuden suunnitelmissa molemmilla on ensin opintojen suorittaminen loppuun sekä kokemuksen kasvattaminen ja uuden oppiminen alalta. Tietenkin toiveena on myös päästä jatkamaan töitä GRK:lla!