GRK on valittu mukaan Hailuodon saavutettavuutta parantavaan silta- ja tiehankkeeseen

GRK on mukana Hailuodon GAP -tarjouskonsortiossa, jonka Väylävirasto on valinnut tarjouskilpailun perusteella Hailuodon kiinteän maantieyhteyden allianssikumppaniksi. GRK on allianssissa mukana infrarakentajana ja AFRY Finland Oy, Plaana Oy ja Insinööritoimisto Ponvia Oy suunnittelijoina. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 96 miljoonaa euroa. GRK:n osuus urakan arvosta tarkentuu myöhemmin kehitysvaiheen perusteella.

Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeessa Oulun ja Hailuodon välille on tarkoitus rakentaa kiinteä maantieyhteys, joka korvaa nykyisen lauttayhteyden. Väyläviraston järjestämässä tarjouskilpailussa oli mukana neljä tarjoajaa, joista Hailuodon GAP valittiin hankekumppaniksi 11.3.2022. Hankintapäätöksen valitusaika on kesken.

Hailuodon hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. Hanke koostuu kahdesta vaiheesta, eli kehitys- ja toteutusvaiheesta. Kehitysvaihe alkaa keväällä 2022. Allianssiurakoille tyypilliseen tapaan toteutusvaiheeseen siirtymisestä tehdään erillinen päätös ja toteutusvaiheen sopimus myöhemmin.

GRK tavoittelee merkittävää kasvua, jota uudet tilaukset osaltaan vahvistavat. Vuoden 2021 lopussa GRK:n tilauskanta oli yhteensä noin 382 miljoonaa euroa. Hailuodon kiinteä yhteys –hanke siirtyy GRK:n tilauskantaan, kun päätös ja sopimus toteutusvaiheesta on tehty.

Oulun edustan merialueella sijaitsevan Hailuodon silta- ja tiehanke on mittava

Kiinteä maantieyhteys parantaa Hailuodon saavutettavuutta. Rakennettavan yhteyden pituus on noin 8,4 kilometriä, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun noin 750 metriä pitkät sillat.

Mittava hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

”Hienoa päästä valitun allianssikumppanin kanssa yhdessä kehitysvaiheeseen, jossa voimme hyödyntää sekä suunnittelijan, urakoitsijan että tilaajan osaamista hankkeen parhaaksi”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta.

”Aivan mahtavaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan valtakunnallista maamerkkiä Väyläviraston kanssa. Tiimi hitsautui yhteen jo tarjousvaiheessa. Tästä on hienoa jatkaa hankkeen kehittämistä yhdessä tilaajan, AFRYn, Plaanan, Ponvian ja GRK:n ammattilaisten kanssa”, sanoo projektipäällikkö Jaakko Mäkelä GRK Infra Oyj:stä.

Hailuoto-hankkeen kehitysvaihe alkaa, kun sopimus allekirjoitetaan maaliskuun 2022 loppupuolella. Kehitysvaiheessa laaditaan rakentamissuunnitelma ja valmistellaan hankkeen toteutusta.

Väylävirasto tekee tämän jälkeen erillisen päätöksen hankkeen toteutusvaiheesta. Toteutusvaiheeseen, eli varsinaisiin rakennustöihin, voidaan siirtyä, kun hanketta koskeva vesilupapäätös on saanut lainvoiman. Vesiluvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen keväällä 2020. Valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Jos kaikki etenee suunnitellusti ja vesilupapäätös tulee lainvoimaiseksi, voidaan valmistelevia töitä aloittaa loppuvuodesta 2022. Varsinaiset kiinteän yhteyden rakentamistyöt voidaan käynnistää aikaisintaan keväällä 2023. Rakentaminen kestää arviolta kolme rakentamiskautta, jolloin tieyhteys voisi valmistua aikaisimmillaan loppuvuodesta 2025.

Lisätiedot:

Jaakko Mäkelä, työpäällikkö, GRK Infra Oyj, +358 50 377 5152, jaakko.makela@grk.fi
Jouko Viitala, yksikön johtaja, GRK Infra Oyj, +358 40 538 1768, jouko.viitala@grk.fi

Hanke verkossa:

vayla.fi/hailuoto
twitter.com/Hailuotokiintea

Kuva: Havainnekuva tulevasta tieyhteydestä Hailuotoon, Väylävirasto/Sitowise