Transpordiamet valis GRK 2022. aasta parimaks tee-ehitusettevõtteks

Transpordiamet tunnustas 27.04.2023 eelmise aasta parimaid koostööpartnereid. Parimaks tee-ehitusettevõtteks valis Transpordiamet GRK.

Tunnustus põhines riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu ehituse laitmatul tulemusel. Täname Transpordiametit tunnustuse eest ning samuti täname kolleege ja partnereid, kelle tööl saadud tunnustus põhines!

Transpordiameti pressiteade:

Transpordiamet tunnustas neljapäeval traditsiooniliselt mulluseid parimaid koostööpartnereid, kellele anti üle graveeritud klaasmeened ja tänukirjad.

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk tõdes, et eelmine aasta oli tee-ehituses kindlasti väga raske. “Transpordiamet lükkas ehitushindade tõusu ja ehitusmaterjalide tarneraskuste tõttu edasi ligi 50 kavandatud teeobjekti ehituse, et ehitusettevõtjatele hinnatõusu kompenseerida. Koos oma heade partneritega suutsime siiski mitmed olulised teeobjektid finišisse viia ja valmisid nii Võõbu-Mäo teelõik Tartu maanteel kui Riia ringristmik Tartus,” rääkis Sauk. “Ka lähiaastad saavad tee-ehituses olema keerulised, kuid just hea koostöö aitab ka keerulistel aegadel hakkama saada.”

2022. aasta parimad maantee valdkonna partnerid on:

Parim teeprojekteerija: Teedeprojekt OÜ.

Ettevõte kasutab kohe protsessi algusest peale mudelprojekteerimist, mis aitab vältida hilisemaid ümbertegemisi ja tagab läbimõeldud lahendused. Mõtlevad tellijaga alati kaasa ja kohati teevad rohkemgi, kui algselt kokku lepitud.

Parim sillaprojekteerija: Selektor Projekt OÜ ja Erki Reinsalu.

Selektori puhul saab alati kindel olla, et projekt tuleb kvaliteetne. Projekti juhtimine, koostöö tellijaga ja projekti puudutavate instantsidega on väga ladus. Selektori meestel on heaks kombeks kombeks käia ehitusel kohapeal ja suhelda vahetult ehitajaga.

Parim sillaehitaja: TREF Nord AS.

Tori silla ehitusel oli vaja kiiresti otsustada ja leida lahendusi ka keerulistele probleemidele. TREF Nord tuli sellega hästi toime ning tööde kvaliteet on hea. Kindlasti tuli kasuks varasem kogemus keerulise Sindi raudteesilla remondiga mõned aastad tagasi.

Parim omanikujärelevalve: Urmas Konsap.

Mullune üks olulisemaid teeobjekte Riia ringristmik Tartus valmis Urmas Konsapi valvsa pilgu all. Tegemist on ülimalt professionaalse inseneriga, kes koordineerib objektil nii tellija kui töövõtja tegemisi ja on kursis viimase kui pisiasjaga. 

Parim liikluskorraldaja: Ramudden OÜ.

Kõrge kvaliteediga ajutine liikluskorraldus. Tegemist on oma ala professionaalidega ning nende peamine eesmärk on liiklejate ja teel töötavate inimeste ja masinate ohutus. Teevad tihti rohkem kui nõutakse ja mitte sellepärast, et palutakse, vaid kuna nii on ohutum. On valmis kaasa mõtlema ja alati pakuvad ka omalt poolt uusi lahendusi välja.

Parim konsultant: Ragne Erimäe ja Maris Kruuse.

Ragne Erimäe ja Maris Kruuse juhitud ulukiseire riigiteedele rajatud ökoduktidel on aidanud avardada meie vaadet neile tavaliselt ülikallitele rajatistele. Nüüd me teame, et nende kasutegurit looduse säästmiseks on selgelt alahinnatud.

Parim pindaja: ÜLE OÜ.

Kõige uuendusmeelsem partner pindamise valdkonnas, kellele võib loota igas olukorras. Oma lubadustest peetakse alati kinni.

Parim asfaltkatete paigaldaja: Verston OÜ.

Verston OÜ on igal aastal asfelteerimisega tegelevate ettevõtete tippude seas. 2022. aastal oli nende parimaks saavutuseks tasaseima tee ehitus ning seejuures oli ka asfaldi kvaliteet teistest veidi parem.

Parim teehooldaja ettevõtete arvestuses: Warren Safety OÜ.

Objektiivsete kriteeriumite alusel leitud parima teehoolde ettevõtte osas sai määravaks tähtaegne puuduste likvideerimine ning lepinguliste mahaarvamiste vähesus.

Parim teehooldaja piirkonna arvestuses: AS TREV-2 Grupp. 

Valgamaal nii suvist kui talvist teehooldust teostav AS TREV-2 Grupp on pikalt kokkutöötanud meeskond, kes hoolib liiklejast ja seisab selle eest, et ohutud teeolud oleksid sõltumata ilmast tagatud.

Parim tee-ehitaja: AS GRK Infra ja GRK Infra Oy. 

AS GRK Infra ja GRK Infra Oy said tunnustuse Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu ehituse laitmatu tulemuse eest.