Tesi ja Ilmarinen investeerivad GRK kontserni kasvu

Kapitaliinvesteerimisfirma Tesi ja tööpensionifirma Ilmarinen investeerivad infrastruktuurialal mitmekülgselt tegutsevasse GRK kontserni. Investeering loob suurepärase aluse Soome GRK kontserni kasvule ja rahvusvahelistumise strateegiale ning tuleviku investeeringutele. Lähiaastate eesmärgiks on kahekordistada GRK kontserni praegune 200 miljoni € suurune käive.

”Investeering on tähtis meie rahvusvahelisustumise ja kasvustrateegiale. Tervitame innuga investeeringu toodavaid võimalusi meie kasvu hoogustamiseks nii masina- ja seadmeinvesteeringute kui ettevõtluskorralduste kaudu. Investeeringutega koos arenevad ka haldusoskused ning saame uusi tuuli juhtimisse”, räägib GRK Oy juhatuse esimees Keijo Haavikko.

1983. aastal asutatud keskendus Graniittirakennus Kallio oma tegevuse algusaegadel kinnistutehingutele ja ehitusele. Tegevust laiendati infrastruktuuritöövõttudele (näiteks sillad, maanteed ja mitmetasandilised ristmikud) 2007. aastal ja tasapisi kujunes sellest GRK peategevusala. GRK kasv hoogustus, kui 2010. aastal alustasid firmas tööd 21 töötajat, kellest said ühtlasi ettevõtte omanikud. Enne Tesi ja Ilmarineni kaasamist on GRK olnud üleni oma töötajate omanduses olnud ettevõte.

Kuva 4 Omistajien ryhmäkuva
Foto: Jaana Maari Partanen

GRK kontsern on kasvanud kiiresti ja tasuvalt alates 2010. aastast. Peaosa kasvust on tulnud orgaaniliselt. Strateegiline rõhuasetus on tegevuste kestlikkuse tagamine, tasuva kasvu loomine ning positsiooni tugevdamine Soome ja lähipiirkondades. Kasvu taotletakse nii olemasolevate kui uute tegevusalade kaudu, üle riigipiiride. 2018. aasta alguses teostati esimene suurem äritegevustehing, kui GRK ostis Eltel Networks Oy raudteeäritegevuse Soomes (Winco Oy). Raudteeäritegevus tõi suurepärast lisa GRK varasemasse teenustepaketti.

Keijo Haavikko (GRK), Matti Kangas (Tesi), Pekka Ahlajärvi (Ilmarinen), Teemu Lantto (GRK), Foto: Jaana Maari Partanen

”Meile on tähti tagata tegevuse kvaliteedi pidev areng ning oma personali eest hoolitsemine praegu ja tulevikus. Ettevõtte kasvuga seoses võime pakkuda mitmekülgseid uusi karjäärivõimalusi ning võimaldada professionaalsuse üha laiemat arendamist”, märgib GRK Oy tegevjuht Teemu Lantto.

”GRK pühendunud ja professionaalne personal ning juhtkond avaldasid muljet. Ettevõtte julge ja vahetu õhkkond ning suur soov areneda loovad eeldused eduks ka tulevikus. Oleme äärmiselt rõõmsad, et saame olla osa GRK kasvuloost”, ütleb Tesi investeeringujuht Matti Kangas. ”GRK kiire ja tasuv kasv on tõestus ettevõtte tegevusmudeli töötamise kohta. Kogu investeeringusumma kasutatakse ettevõtte tegevuse arendamiseks ning Ilmarinen aitab meelsasti kaasa GRK tulevasele kasvule”, leiab portfellihaldur Pekka Ahlajärvi Ilmarinenist.

Pärast investeeringut omavad Tesi ja Ilmarinen kokku umbes 18 % ettevõttest.

Lisateavet:
GRK Oy, Teemu Lantto, tegevjuht, teemu.lantto@grk.fi, puh. 040 772 7271
Tesi, Matti Kangas, investeeringujuht, matti.kangas@tesi.fi, puh.  050 377 3230
Ilmarinen, Pekka Ahlajärvi, portfellihaldur, pekka.ahlajarvi@ilmarinen.fi, puh. 040 840 3199