Keskkonnateenused

Keskkonda arvestades

Pakume mitmekülgseid ringlusmajanduse teenuseid tööstuse eri tegevusaladele ja orgaaniliste jäätmete tekitajatele. Tarnime töödeldud tooteid, näiteks ringluspõletusmaterjali ja Mara-materjale. Kliendi tegevuskohtades sooritame erinevaid töötlemisteenuseid, valmistatud töötlemistooted jäävad vastavalt juhtumile kas GRK omandusse või kliendi kasutusse.

Lisateavet kliendi tegevuskohtades teostatavate töötlemisteenuste ning vastuvõtuvõimaluste kohta saad e-posti aadressilt info@grk.ee.