Tartus sai allkirjad linna läänepoolse ümbersõidu ehitusleping

Täna sai allkirjad Tartu läänepoolse ümbersõidu II etapi ehitusleping ning juunis alustatakse Tartus Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa põhimaantee ja sellega seonduva kohaliku tänavavõrgu mahukate ehitus- ja rekonstrueerimistöödega, mis kestavad kaks aastat. Ehitusalasse jääb ka Riia ringristmik, mis muudetakse eritasandiliseks.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on selle liiklussõlme ehitust Tartusse kaua oodatud. “Mul on hea meel, et Riia ring kui üks Eesti õnnetusterohkemaid ristmikke saab nüüd turvaliseks. Lisaks juhib uus liiklussõlm transiitliiklust linnast eemale, mis on oluline meie elukeskkonda silmas pidades. Tartu linna ja Transpordiameti vahel on seda objekti ette valmistades olnud väga hea koostöö, loodan, et ka ehitus kulgeb ladusalt ja ei häiri ülemäära linlaste ja lõunaeestlaste igapäevaseid liikumisi,” sõnas linnapea.

Transpordiameti peadirektor Kaido Padar nentis, et leping on maksumuselt üks suuremaid investeeringuid mida riik on üldse Lõuna – Eesti  ümbruse tarituinfrastruktuuri panustanud. “Eesmärk on muuta liiklemist ohutumaks, parandada ristmike läbilaskevõimet Tartus, linnast läbisõidul ja loomulikult Tartusse saabumisel,” ütles Padar, kelle sõnul saavad järgmised kaks ehitusaastat olema intensiivsed ja paljude muutuste ning kindlasti ka ebamugavustega ehituse piirkonnas. “Me anname endast parima, et objekti läbimine oleks võimalikult mugav. Arvestades objekti keerukust ning rajatiste ja tehnovõrkude hulka, siis meie seatud ehituseperioodi pikkus on väga suur väljakutse töövõtjale.”

Ehituse peatöövõtja GRK Infra tegevjuht Tarvi Kliiimaski sõnul on seitsme aasta eest GRK Infra AS poolt ehitatud Tartu ringtee esimene etapp hea näide sellest, näide kuidas liiklejate elu kiiremaks, mugavamaks ja turvalisemaks teha. “Nüüd seisab ees järjepanu 21 kuud keerulisi töid ja kitsikusi liiklejatele, ent kõik samal eesmärgil – ohutum ja sujuvam liiklemine Tartu suurima koormusega transportsõlmes. Kõigil neil, kes ehitustegevuse ajal Riia ringi vältida ei saa, palume varuda aega ning kannatlikku meelt. Lubage ehitajal maksimaalse kiirusega tegutseda – meie omakorda lubame õigeaegselt valmivat kvaliteetset lõpptulemit,” pani Kliimask liiklejaile südamele.

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projektiga ehitatakse ümber ligikaudu 2,5 km riigiteid, rekonstrueeritakse ligikaudu 2 km linnatänavaid ning ehitatakse juurde ligikaudu 2,4 km uusi linnatänavaid. Ehitatakse 9 ringristmikku ja rajatakse 3 uut viadukti sõidukitele, mille hulgas on 316,2 m pikkune viadukt üle Riia ringristmiku.

Tööde eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine, liikluse sujuvuse ja läbilaskvuse suurendamine. Riia sõlme projektlahenduses on tõstetud esikohale kergliiklejate liikumisvõimalused ning võimaluste piires soodustatud nende liiklemist.

Kergliiklusteid rekonstrueeritakse või ehitatakse juurde ligikaudu 8,4 km ulatuses. Jalakäijatele ja jalgratturitele rajatakse 5 eritasandis teeületust, millest 2 koosnevad kahest eraldiseisvast viaduktist või rajatisest.

Lisaks ehitatakse 1120 meetrit uusi müraseinu ja ligikaudu 11 670 meetrit uusi sademeveetorusid, paigaldatakse ligikaudu 380 uut tänavavalgustusmasti ning 781 liiklusmärki ja 212 viita.
Ehituseks on aega 21 kuud ja tööd peavad olema lõpetatud 2023. aasta alguses.

Tartu läänepoolse ümbersõidu II etapi projekteerija on Teedeprojekt OÜ, peatöövõtjad on GRK Infra AS ja GRK Infra OY ning omanikujärelevalvet teostab BRP Insenerid OÜ. Hanke maksumus koos võimalike ettenägematute töödega on 29 214 814,68 eurot.

Lisainfo, pildid ja video:
https://www.mnt.ee/et/ehitus/tartu-laanepoolse-umbersoidu-ii-ehitusala-ehitus
https://pilv.mkm.ee/s/DVZhSuUH0zRryVB