Vapramäe-Elva lõigu rekontrueerimine ja Vissi jalakäijate tunneli ehitus

Ehitustööde käigus rekonstrueeriti põhitee. Teostati mullatööd, katendi ehitus, sh kompleksstabiliseerimine KS32 mahus 38 089 m2. Paigaldati asfaldi pealiskihtide mahus 52 393 m2. Projekteeriti ja ehitati raudbetoonist jalakäijate tunnel. Tunneli kaetud pind 19 m ja tunneli laius 3,0 m. Paigaldati liikluskorraldusvahendid ja teostati tehnovõrkude ehitustööd.

Projekti info

Kontaktisik Kaido Ivask +372 516 9955
Tellija Maanteamet
Hankelepingu tähtaeg
  • 08/2015 - 12/2015