Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala ehitus

Ehitustööde käigus renoveeriti Viljandi ringristmiku juures paiknev 2,2-kilomeetrine Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teelõik. Lisaks eraldati kergliiklejate teekonnad sõiduteest , rajati ka kergliiklus tunnel.

Projekti info

Tellija Maanteeamet
Hankelepingu tähtaeg
  • 07/2014 - 03/2015