Tapa jaama sorteerimispargi rekonstrueerimine II

Tapa jaama sorteerimispargi rekonstrueerimise käigus projekteeritakse ja ehitatakse jaama sorteerimisteed, valgustus, pöörmesoojendused ning elektrivarustused. Tööde käigus eemaldatakse ning paigaldatakse ligi 16km uut raudteed koos mullatöödega, paigaldatakse 14 uut pöörangut, 3 uut ülesõidukohta, ehitatakse uus valgustuslahendus Tapa jaama 13x30m allalastavate LED valgustitega mastidele, paigaldatakse ca 20km kaablikaitsetoruseid side-,valgus, pöörmesoojendus- ning keskpingelahenduste väljaehitamiseks.

Projekti info

Kontaktisik Aldo Virula +372 5687 4760
Tellija AS Eesti Raudtee
Hankelepingu tähtaeg
  • 12/2022 - 10/2023
Aadress 7W7R+87 Tapa, Lääne-Viru County, Estonia