Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremont

Ehitutööde käigus teostatakse Keila – Valingu KM 78,25-80,96 raudteelõigu kapitaalremont. Teostatakse vana ballastpinnase väljakaeve, muldkeha planeerimine, kraavide kaevamine ja maa-alade planeerimine.

Projekti info

Kontaktisik Kaido Ivask +372 516 9955
Tellija Go Track OÜ
Hankelepingu tähtaeg
  • 05/2017 - 11/2019