Riisipere-Turba kontaktvõrk

Riisipere-Turba vahelise raudteelõigu elektrifitseerimine. Ehitustööde käigus projekteeriti ja rajati kontaktvõrk. Selle hulka kuulus 3kV alalisvoolu kontaktvõrgu ehitamine, kontaktliini sidumine uue Riisipere veoalajaamaga, 10 kV õhuliini rajamine kontaktvõrgu mastidel ja õhuliini sidumine olemasoleva liiniga, kahe 10kV mastalajaama paigaldamine.

Projekti info

Tellija AS Eesti Raudtee
Hankelepingu tähtaeg
  • 12/2018 - 10/2019