Tagasi

Riisipere-Turba kontaktvõrk

Riisipere-Turba vahelise raudteelõigu elektrifitseerimine. Ehitustööde käigus projekteeriti ja rajati kontaktvõrk. Selle hulka kuulus 3kV alalisvoolu kontaktvõrgu ehitamine, kontaktliini sidumine uue Riisipere veoalajaamaga, 10 kV õhuliini rajamine kontaktvõrgu mastidel ja õhuliini sidumine olemasoleva liiniga, kahe 10kV mastalajaama paigaldamine.

Insenerehitus Insenerehitus
Raudtee ehitus Raudtee ehitus

GRK Eesti AS

Töövõtja projektijuht

Sander Hirvesaar

Klient

AS Eesti Raudtee

Töövõtuperiood

12/2018 - 10/2019

Töövõtusumma

1,4 M€