Riigiteede 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru ja 23 Rakvere–Haljala ning Moonaküla ringristmiku projekteerimine ja ehitus

Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse parandamine riigiteede 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 171,35-172,25 ja 23 Rakvere–Haljala km 0,00-0,50 lõikudel ning Moonaküla ristmiku ümberehitus ringristmikuks, samuti kõnnitee ehitus üle Rakvere viadukti ning valgustuse rajamine. Koostame liiklusohtliku koha ümberehituse põhiprojektid, tehnovõrkude tööprojektid ja teostame projektijärgsed ehitustööd.

Projekti info

Kontaktisik Henrik Kivilo +372 5624 2824
Tellija Transpordiamet
Hankelepingu tähtaeg
  • 05/2021 - 09/2022